Naučit se anglicky díky efektivním výukovým metodám
Věda

Metody výuky angličtiny pro děti používané v Novakid a proč jsou efektivní

Mluvit jedním či více cizími jazyky je nepochybně obrovská výhoda. Naučit se správně anglicky je důležité už od raného věku, kdy má dítě lepší schopnost vnímat a zapamatovat si cizí jazyk než dospělý, obzvláště při uplatnění vhodných edukačních metod. S těmi se neodmyslitelně pojí vytvoření správných a harmonických podmínek a využití moderních výukových metod a nástrojů, které udrží dětskou pozornost a pomáhají posilovat nadšení pro studium angličtiny. 

Proto v Novakid k výuce využíváme všechny pokročilé a efektivní metody, aby se děti naučily anglicky, co nejlépe. Naši lektoři navazují už od první lekce s dětmi kontakt a postupně si získávají jejich důvěru. Díky tomu se posunuje studium angličtiny na úplně novou úroveň, děti se neostýchají být samy sebou, nestydí se za chyby a k lekcím přistupují s opravdovým zájmem a zvědavostí. V Novakid je pozitivní atmosféra mezi učiteli a dětmi naprosto klíčová. Všichni naši zkušení certifikovaní lektoři jsou rodilí mluvčí angličtiny a musí absolvovat školení o osnovách i metodách používaných na on-line platformě Novakid. Podívejme se jaké to jsou.

Metoda TPR (Total Physical Response) 

Celková fyzická odpověď je edukační metoda založená na koordinaci jazyka a pohybu. Dnes se tato metoda, která pochází od amerického psychologa Jamese Ashera, používá především při výuce cizích jazyků. Žák se tak může naučit anglicky prostřednictvím zážitku spojeného s určitým pohybem. Když je do učení zapojený i pohyb, malý student je během lekce uvolněnější, nevytváří si negativní bloky či řečovou bariéru, takže se snadněji vyjadřuje a mluví. Jedná se o cennou metodu, jak se naučit gramatiku z jazykového vstupu, slovní zásobu, včetně idiomatických výrazů.

Metoda CLIL (Content and Language Intergrated Learning)

Metoda CLIL (Content and Language Intergrated Learning)

Obsahově a jazykově integrované učení, které patří k významným současným trendům ve studiu angličtiny, propojuje samotnou výuku jazyka a vyučovacího předmětu. Studenti jsou tak nuceni přemýšlet v cizím jazyce, zatímco se učí nejazykový předmět. Používají jazyk přirozeně, tudíž dochází k aktivnímu vyjadřování v přítomném okamžiku namísto k memorování. Mladí angličtináři dosahují vyšší úrovně znalosti jazyka, jelikož doslovně nepřekládají. Mají i vyšší sebevědomí a otevřenost, protože v již osvědčenou komunikaci věří, což přispívá také k širšímu kulturnímu rozhledu. Pro děti snad neexistuje lepší motivace než vlastní úspěch.

Metoda full immersion

Další metodou, kterou v Novakid úspěšně praktikujeme, je úplné ponoření se do jazyka. Děti se naučí dokonale anglicky díky přirozenému ponoření se do jazyka, kdy jsou obklopeny vizuálními a sluchovými podněty. Jazyk se dětem dostane takzvaně pod kůži, poněvadž mohou snadno nasát zvuky, rytmus a schémata jazyka díky písničkám, hrám, říkankám nebo zábavným příběhům. Neustálým opakováním slov a vět si dítě za vedení rodilého mluvčího rozšiřuje slovní zásobu a spontánně reaguje, což zvyšuje jeho nadšení pro studium angličtiny.

Komunikativní metoda 

Komunikativní me

Komunikativní přístup k výuce angličtiny klade důraz, jak už název napovídá, na komunikační a řečové dovednosti. Cílem této komplexní metody je autentické používání jazyka v běžných životních situacích a osvojování si angličtiny na čtyřech jazykových úrovních (poslech, mluvení, psaní, čtení). Chyby jsou považovány za přirozenou součást snahy naučit se anglicky a lektoři kreativním a zábavných způsobem podporují efekt „aha“, kdy si žák na správné řešení přijde sám a lépe si tak vše pamatuje. 
Naučit se anglicky na Novakid děti mohou prostřednictvím efektivních metod a moderních nástrojů od 4 do 12 let. Přihlaste své dítě, ať si vyzkouší bezplatnou lekci s rodilým mluvčím už dnes. A jestli máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat naši přátelskou podporu prostřednictvím e-mailu či chatu, který je vám k dispozici celý týden od 9 do 17 hodin.

Přidejte svůj komentář

%d bloggers like this: