Online učitelé angličtiny na Novakid
Věda

Učitelé angličtiny ve škole Novakid: požadavky na uchazeče a příběhy učitelů

Naši rodilí mluvčí pocházejí z USA, Velké Británie, Irska, Jihoafrické republiky, Filipín a dalších zemí po celém světě. 

Výběr učitelů angličtiny pro naši online školu bereme velmi vážně. Všichni naši učitelé procházejí víceúrovňovým výběrovým řízením. 

Uchazeči o pozici učitele v online škole angličtiny Novakid musí splňovat následující požadavky:

  • Znalost angličtiny na úrovni alespoň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference, zkr. CEFR). Děti se učí napodobováním, a proto je správná výslovnost nesmírně důležitá.
  • Vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru učitelství/vzdělávání nebo jazyků/lingvistiky
  • Učitelská praxe. Není pochyb o tom, že učit děti cizí jazyk – je skutečné umění!
  • Osobnostní kvality. Když mají děti o něco zájem, snadno vstřebávají vědomosti. Proto je nejdůležitějším úkolem učitele dítě zaujmout. 

Díky pečlivému výběrovému řízení, kterým naši učitelé procházejí, se mohou studenti Novakidu učit anglicky stejně efektivně s rodilými i bilingvními učiteli. 

Při výběru učitelů ve škole Novakid prověřujeme nejen jejich mezinárodní certifikáty a pracovní zkušenosti, ale také jejich schopnost pracovat s dětmi. Pouze profesionál s dostatečnou emoční inteligencí si dokáže rychle vybudovat vztah k dítěti a naladit se s ním na stejnou vlnu, a to i během online výuky.

Učitelé angličtiny ve škole Novakid

Přísná výběrová kritéria pomáhají škole Novakid vybírat talentované a zkušené učitele. Nejdůležitější je však osobnost učitele a jeho vztah k profesi a k dětem. A nyní pár slov od učitelů angličtiny z Novakidu!

Darth Dabon

– Jak se liší výuka angličtiny pro děti od výuky pro dospělé?

– Děti se učí jinak než dospělí. Když učíte dospělé něco nového, mají tendenci si myslet: „Aha, to jsem se mohl naučit od někoho nebo někde jinde“, ale když učíte něco nového děti, myslí si, že jste jediný, kdo danou látku zná, a že jste nejlepší učitel na světě.

Cassandra Vibandor

– Jak jste se dostala k výuce angličtiny v Novakidu? 

– Jako nejstarší dcera v rodině jsem měla povinnost starat se o své sourozence. Ráda se bavím s dětmi o všem možném i nemožném. Mají ta nejčistší srdce a nejlaskavější duše. Po absolvování vysoké školy jsem se tedy věnovala své vášni, kterou je pedagogika.

Ann Green

– Co vás baví na výuce angličtiny pro děti?

– Nejlepší na výuce angličtiny pro děti je vidět, jak rostou a získávají sebedůvěru při učení nového jazyka. Zpočátku se stydí a nevědí, jak pozdravit nebo se představit. Po několika lekcích ve škole Novakid se jejich schopnost komunikovat v angličtině zvýší. Získají takovou sebedůvěru, že se rozmluví a začnou se během lekcí bavit i o dalších věcech. Je to nezapomenutelná událost, která mi vždy dodává motivaci.


Svěřte své dítě do rukou učitelů z online jazykové školy angličtiny Novakid. Zapište se na zkušební lekci. Je to zdarma!

Přidejte svůj komentář

%d bloggers like this: