Angličtina pro začátečníky: si vaše dítě angličtinu zamiluje od první lekce!

Když se učíme rodný jazyk, nejprve posloucháme a začínáme mluvit; pak se učíme písmena a začínáme číst a psát. Tímto způsobem by měla být organizována i výuka angličtiny pro začátečníky.

Ukázat více
main image

Fráze?...
Proč fráze?
A jak je to se slovy?

Začínajícímu žákovi je třeba prezentovat všechny vyjadřovací prostředky jako výrazy. Ty budou samozřejmě zpočátku nejjednodušší a nejsnáze zapamatovatelné.

Zazní také jednotlivá slova. Tato slova se však nepoužívají samostatně. Místo toho jsou uvedeny jako varianty, které vám umožní použít danou frázi k vyjádření významových odchylek.

První lekce

Výsledkem dobře zorganizované první lekce s dítětem, které se jazyk teprve začíná učit, je následující:

  • Rozvíjí se poslechové a mluvnické dovednosti.
  • Děti si zapamatují fráze ze společenských a každodenních rozhovorů a automaticky je začínají používat.
  • Psychologická bariéra je odstraněna, angličtina nevzbuzuje strach.
small image
main image

Jak správně zorganizovat úvodní hodinu?

  • Vytvořte prostředí plné důvěry a získejte si dítě přátelskou tváří a srdečnou konverzací.
  • Použijte hračku jako prostředníka mezi učitelem a dítětem, která vám pomůže vzbudit zájem začínajícího žáka. Učitelé je využívají při hře a zapojují tak dítě do procesu učení.
  • Vytvořte podmínky, které simulují úplné pohroužení do daného jazykového prostředí a rozvíjejí studentovu schopnost vnímat verbální projev v angličtině.
  • Vyučujte angličtinu prostřednictvím komunikace. Při výuce je klíčová konverzace mezi učitelem a žákem.
  • Vybízejte studenty k účasti na dialogu již od prvních hodin. Naslouchejte a slova několikrát opakujte, aby si dítě jednoduchou větu bezpečně zapamatovalo a časem si ji v případě potřeby vybavilo.
main image
main image

A co gramatika?

Gramatika je zásadní od samého začátku. Pokud chce učitel vytvořit atmosféru důvěry a navázat s žákem verbální kontakt, musí se v případě výuky začátečníků soustředit na vytvoření solidního gramatického základu.

Gramatické konstrukce jsou prezentovány jako podpůrná schémata s širokým využitím vizuálních prvků. Gramatické konstrukce se vždy upevňují formou hry.

Proč si hrát?

Hodiny angličtiny pro začátečníky formou hry vždy vzbudí v dětech opravdový zájem a touhu učit se. Není divu, že tento přístup umožňuje žákům rychleji dosáhnout výborných výsledků. Pokud chcete, aby se vašemu dítěti, které se právě začíná učit anglicky, už od začátku skvěle dařilo a výuka ho bavila a motivovala, online škola Novakid za tímto účelem nabízí videolekce anglického jazyka. Lekce vedou učitelé, kteří jsou speciálně vyškoleni pro práci s dětmi. Dobře proto vědí, jak vaše dítě rozmluvit anglicky již od první hodiny. Nevěříte? Pak využijte zkušební lekce zdarma!