Scrolltop arrow icon
CZ
CZ flag icon
Mobile close icon
CTA background
Objednejte si bezplatnou zkušební lekci bez závazků
Book the best English lessons for your child
VYZKOUŠET ZDARMA TRY FOR FREE
Share
LinkedIn share icon

Možná jste se už setkali s pojmy měkké a tvrdé dovednosti. Co si pod soft and hard skills přesně představit? Čím se od sebe odlišují? A jaké jsou příklady tvrdých a měkkých dovedností? A proč se takové dovednosti vyžadují v dnešním digitalizovaném světě? To vše si přiblížíme v dnešním článku.

Čím se liší tvrdé a měkké dovednosti

Základní rozdíl mezi oběma dovednostmi je, že tvrdé dovednosti – ať se jedná o vědomosti či praktickou dovednost, jsou objektivně měřitelné hodnotitelným testem nebo zkouškou. Naproti tomu měkké dovednosti se nedají hodnotit klasickými testy ani zkouškami.

Za tvrdou dovednost se dá považovat klasické řízení auta, kdy po absolvování autoškoly získáme řidičský průkaz. Změřit můžeme například rychlost psaní na klávesnici, práci s určitým softwarem nebo inteligenci a její IQ. Takové dovednosti se udávají na životopisu při ucházení o práci.

Měkké dovednosti, kterým se v angličtině někdy říká people skills či interpersonal skills, nesouvisí tak s naší klasickou inteligencí, ale s inteligencí emoční a sociální. Takovým dovednostem se ve školách nevyučuje, ale získáváme je. Pravdou je, že se na ně dnes už pořádají speciální kurzy.

Are you a parent and want to share your experience?
Reach out to tell your story.

Klasifikace měkkých dovedností a jak je rozvíjet

Mnozí se ptají: „Soft skills, co to je?“ Patří mezi ně atributy a osobnostní rysy, které pomáhají člověku prosperovat nejenom na pracovišti, ale i ve společenském životě. Dokáže lépe uplatnit svoje získané znalosti i technické dovednosti pro danou profesi a pracovat v rámci týmu a být produktivní. V roce 2016 byly na Světovém ekonomickém fóru v Davosu všechny nejdůležitější měkké dovednosti potřebné pro profesionální zaměstnance rozděleny do čtyř hlavních kategorií, tak zvaných 4K:

Kritické myšlení

Analyzujte, orientujte se v toku informací a vyvozujte závěry. Naučte své dítě, ať se ptá „Proč?“ a hledá odpovědi, porovnává informace a dělá svoje vlastní závěry. Nezávislé kritické myšlení je vlastnost, která bude v digitální společnosti velice cenná.

Komunikace

Sdílejte nápady, pokládejte otázky, inspirujte ostatní lidi. Naučit děti efektivně komunikovat je naprosto klíčové. Budou pak efektivní nejen v týmové práci, ale mohou se stát lídrem či budovat komunitu.

Kooperace

Kooperace čili spolupráce: důvěřujte lidem, navzájem se podporujte, převezměte zodpovědnost. Schopnost soustředit se na společný cíl, porozumět tomu, jak ostatní přispěli ke společnému výsledku, a mít dovednosti v řízení času, jsou zásadní obzvláště pro práci ve společnostech, kde se pracuje na dálku. A jejich množství po pandemii exponenciálně roste.

Kreativita

Přemýšlejte nekonvenčně, přicházejte s novými nápady. V budoucnu, kdy většinu rutinních úkolů zastanou stroje, bude hodnota kreativity čím dál tím větší. Podpořte kreativitu svých dětí a povzbuzujte je, ať zkouší nové věci. Pocit bezpečí je mimořádně důležitý, protože posuzování rozhodně kreativitě neprospívá.

Kromě zmíněných doporučení mohou rodiče přispět k rozvíjení měkkých dovedností svých dětí prostřednictvím speciálního vzdělání. Nabízí se vzdělávací techniky, kterým se někdy říká alternativní. Tyto směry podporují rozvoj kreativity, podněcují k samostatnosti a svobodě žáka a využívají nekonvenčních forem učení. Patří mezi ně pedagogika Montessori, Waldorfské školství, pragmatická pedagogika, Freinetovské či Daltonské školy.

Role anglického jazyka

Komunikace, jak bylo zmíněno výše, patří mezi základní měkké dovednosti. A protože se angličtina stále více stává mezinárodním jazykem, její rozvoj v útlém věku ještě více přispívá k osvojení měkkých dovedností, které se se studiem cizího jazyka pojí. Patří mezi ně naslouchání, vyjednávání, přesvědčování, psaní, schopnost interakce a rozhodování nebo se učit mluvit sám za sebe a další.

Pokud se vaše dítě s angličtinou ještě neseznámilo nebo hledáte vhodnou platformu, na které se studiem začít, pak Novakid je online škola angličtiny přesně pro vás. Nejdříve zapište dítě na bezplatnou zkušební lekci, po které získáte od lektora a týmu profesionálních pedagogů zpětnou vazbu ohledně jazykové úrovně vašeho dítěte. Na jejím základě vám metodikové doporučení vhodný program s rodilým mluvčím. Všechny lekce probíhají hravou formou, jenž děti efektivně motivují k dalšímu studiu angličtiny. Vyzkoušejte je už dnes!

Rate this post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You might also like
Novakid pro rodiče
Den Země se slaví každoročně 22. dubna
Novakid pro rodiče
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Používáme cookies, aby pro Vás bylo používání našich webových stránek pohodlnější. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.