Programy
a metoda

Výuka prostřednictvím ponoření se do jazyka

main image
circle image

Proč studium v Novakidu je učinný?

V Novakid se děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Hodina probíhá ve formě hry a trvá 25 minut, díky čemuž dítě neztrácí koncentraci a lépe si pamatuje materiál. Hlavním pomocníkem učitele je virtuální učebna, která lekce proměňuje v zajímavý úkol!

Rodiče mohou snadno sledovat pokrok svého dítěte pomocí systému úspěchů a čtením podrobné zpětné vazby, kterou jim na konci každé lekce zanechá jejich učitel.

main slide image

Rodiče mohou snadno sledovat pokrok svého dítěte pomocí systému úspěchů a čtením podrobné zpětné vazby, kterou jim na konci každé lekce zanechá jejich učitel.

Programy a úrovně studia

Podle úrovně

Programy podle úrovně angličtiny vašeho dítěte

Podle věku

Programy podle věku vašeho dítěte

lekce s certifikovanými učiteli, kteří mluví plynně anglicky.

Programy a úrovně studia

Program Novakidu je vytvořen v souladu s úrovněmi A1 a A2 evropského standardu CEFR, což odpovídá testům Cambridge English YLE Starter, Movers and Flyers. Během zkušební hodiny učitel určuje úroveň znalostí dítěte a dále kontroluje pokrok během dalších lekcí.

Úroveň PRE-K

1041
cvičení
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě umí:

 • pozdravit lidi a rozloučit se s nimi
 • popsat barvy, geometrické tvary a pocity
 • pojmenovat nábytek, zvířata, ovoce, profese, části těla a oblečení
 • počítat do 10
 • rozlišovat písmena anglické abecedy a učit se jejich zvuky
Více informací

1. úroveň JUNIORS

994
cvičení
49
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • identifikovat všechna písmena v anglické abecedě a zvuky, které vydávají
 • začnou identifikovat složitější zvuky písmen (digrafy), jako je „sh“, th, „oi“, „oo“ atd.
 • začnou číst jednoduchá slova
 • mluvit o své rodině, hračkách, oblečení, domovech, pocitech, zvířatech a aktivitách
 • používat slova „this“, „that“, „these“ a „those“ (ukazovací zájmena)
Více informací
3 krát týdně
4 měsíce

Dítě umí:

 • mluvit o sobě, udržovat jednoduchou konverzaci na známé téma
 • hovořit na dříve probraná témata (jídlo, rodina, učebna)
 • mluvit o každodenní rutině a o tom, co dělá v tomto okamžiku
 • vyprávět o minulých událostech pomocí was / were
 • vypravět o zvířatech a porovnat je
Více informací
3 krát týdně
5 měsíce

Dítě umí:

 • mluvit o školních předmětech
 • používat modální slovesa jako „must“ a „have to“ mluvit o povinnostech a pravidlech
 • mluvit o zaměstnání, místech, zdraví a zálibách
 • mluvit o každodenní rutině a událostech, které se v tuto chvíli odehrávají
 • mluvit o událostech v minulosti
Více informací
3 krát týdně
7 měsíce

Dítě umí:

 • mluvit o dovolené, profesích a osobních zájmech a preferencích
 • k popisu cestování a úklidu používat frázová slovesa
 • mluvit o budoucích plánech, rozhodnutích a opatřeních, a předpovídat budoucnost
 • mluvit o jistotě a možnosti pomocí různých modálních sloves
 • vytvořit příběh v angličtině pomocí nápadů, obrázků a slov daných učitelem
Více informací
15

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
101
lekce
2
krát týdně
12
měsíce
Více informací
2 krát týdně
12 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
Více informací
12

lekce s certifikovanými učiteli, kteří jsou rodilými mluvčími angličtiny.

Programy podle věku

Programy Novakid zohledňují psychologické charakteristiky dětí různého věku. Na zkušební lekci učitel určí úroveň dítěte s ohledem na jeho věk a znalosti. Učitelé a metodici společnosti Novakid sledují pokrok a upravují program pro dítě během celého procesu učení.

Dítě ve věku 4 5 let

1041
cvičení
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a touží poznávat svět prostřednictvím jiného jazyka
 • napodobuje řeč a chování dospělých
 • nebojí se mluvit
 • učí se skrze hru
 • snadno opakuje fonetiku, mimiku, gestikulaci
Více informací

Dítě ve věku 6 7 let

994
cvičení
49
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • má přirozený mechanismus učení jazyků
 • má flexibilní myšlení
 • nebojí se mluvit
 • má dobrou paměť
 • svět objevuje hrou
Více informací
3 krát týdně
4 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je společenské
 • je emotivní
 • zajímá se o nové věci
 • má dobrou paměť
 • rádo hraje hry
Více informací
3 krát týdně
5 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a aktivní
 • zajímá se o učení nových věcí
 • hra je stále jeho nejoblíbenější aktivitou
 • se dokáže soustředit a dávat pozor
 • je schopno se samostatně učit
Více informací
3 krát týdně
7 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • chce hodně komunikovat
 • se velmi zajímá se o svět kolem sebe
 • umí organizovat a plánovat své aktivity
 • je připraveno na společné aktivity
 • může být někdy nepozorné
Více informací
15

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
101
lekce
2
krát týdně
12
měsíce
Více informací
2 krát týdně
12 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
Více informací
12
 • Úrovně a moduly

  Program Novakid je založen na principech CEFR a skládá se ze 4 hlavních úrovní, speciálního programu pro předškolní děti a intenzivního kurzu pro pokročilé „Time2Talk“ a "Virtual Explorer". Každá úroveň se skládá z 10-14 jednotek a každá jednotka má 4 hodiny na jedno téma s definovanou gramatikou, slovní zásobou a prvky pro procvičování mluveného projevu.

 • Individuální přístup

  Všechny lekce jsou vyučovány individuálně (1:1), což znamená, že studenti skutečně poznají své pravidelné učitele. Učitelé sledují, řídí a odměňují pokrok studentů úspěchy a certifikáty. Kromě toho mohou přidělit další hodiny gramatiky, mluvení a čtení na základě specifických potřeb každého dítěte.

 • Délka vyučovací hodiny

  Lekce trvá 25 minut. To je optimální délka: dítě se neunaví, což znamená, že lépe pochopí materiál. Studie potvrzují, že během 1:1 lekcí je pracovní zátěž mnohem větší než ve skupinovém prostředí, což znamená, že 25 minut je skutečně perfektní délka vyučovací hodiny.

Sledujeme pokrok každého studenta a pravidelně rozesíláme certifikáty popisující získane dovednosti.
section.certificate.item1.imageAlt
Po ukončení jednotlivé úrovni studenti dostávají certifikát - první významný úspěch ve výuce angličtiny!
section.certificate.item2.imageAlt
12
Jsme přesvědčeni, že studenti by se měli při hodinách bavit a být hrdí na své pokroky. Po úspěšném dokončení každé úrovně obdrží studenti Novakid certifikáty o úspěchu. Rodiče mohou tyto certifikáty dokonce sdílet na svých sociálních sítích!
circle image

Metoda TPR

(Total Physical Response)
Metoda Celkové Fyzické Odpovědi (TPR) znamená používání celého těla při učení. Učitel prezentuje jazyk nejen v psané či mluvené podobě, ale mimikou, gesty a dokonce i pohyby celého těla! Tato metoda umožňuje studentovi lépe porozumět smyslu toho, co se učí, a také aktivuje více oblastí jeho mozku, aby se učení usnadnilo. Děti jsou vybízeny k tomu, aby během vyučování opakovaly a zapojovaly se do pohybů a gest, což jim pomáhá učit se látku mnohem rychleji a efektivněji. Spolu s komunikativním přístupem dává metoda TPR skvělé, ověřené výsledky.
main slide image

Učitelé Novakid

Učitele Novakid si pečlivě vybíráme. Po důkladné kontrole diplomů a certifikátů žádáme o uskutečnění „živé“ ukázkové hodiny s odborníkem Novakid, abychom otestovali jeho profesionalitu. Všichni učitelé se nadále zapojují do profesního rozvoje a pomáhají udržovat standardy na velmi vysoké úrovni!
Josse
Josse Velká Británie

Praxe: 15 let

Roxanne
Roxanne Jižní Afrika

Praxe: 10 let

Anni
Anni Jižní Afrika

Praxe: 10 let

Dayna
Dayna Jižní Afrika

Praxe: 3 roky

JP
JP Jižní Afrika

Praxe: 3 roky

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image
Soubory cookie nám pomáhají vylepšovat Novakid

Soubory cookie jsou jako posyp na zmrzlinovém poháru: díky nim je celý zážitek ještě lepší.

Naším cílem je, aby Novakid byl nejlepší online platformou pro výuku angličtiny. Takže až budete používat naše webové stránky, souborů cookie se nemusíte obávat – jsou pro vás dobré! Vaše volby můžete přizpůsobit kliknutím na možnost „Nastavení souborů cookie“.

Soubory cookie nám pomáhají vylepšovat Novakid

Soubory cookie jsou jako posyp na zmrzlinovém poháru: díky nim je celý zážitek ještě lepší. Naším cílem je, aby Novakid byl nejlepší online platformou pro výuku angličtiny. Takže až budete používat naše webové stránky, souborů cookie se nemusíte obávat – jsou pro vás dobré!

Tady jsou některé příklady souborů cookie, které používáme:
 • Reklamní soubory cookie: Zobrazují relevantní reklamy od našich partnerů, které odpovídají vašim aktivitám na našich stránkách.
 • Analytické soubory cookie: Pomáhají nám pochopit, jak náš web používáte, což přispívá ke zlepšování vašeho uživatelského komfortu.
 • Personalizované soubory cookie: Přizpůsobují obsah a nabídky na základě vašich předchozích interakcí s našimi webovými stránkami.

Vaše volby můžete přizpůsobit kliknutím na možnost „Nastavení souborů cookie“.

Spravovat soubory cookie

Další informace o tom, co jsou soubory cookie a jak s nimi pracujeme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a Zásadách ochrany osobních údajů

Nezbytně nutné soubory cookie

Vždy aktivní
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek a nelze je vypnout. Pomáhají nám zajistit, aby naše webové stránky byly bezpečné a abyste mohli využívat všechny jejich funkce.

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie nám pomáhají zobrazovat relevantní reklamy od našich důvěryhodných partnerů na základě vašeho předchozího používání našich webových stránek.

Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak lidé používají naše webové stránky. Tyto informace umožňují našemu týmu vylepšovat naše webové stránky a zvyšovat jejich uživatelskou přívětivost.

Personalizované soubory cookie

Tyto soubory cookie nám pomáhají zobrazovat obsah, který je pro vás vhodný (včetně nabídek), na základě vašeho předchozího používání našich webových stránek.