Programy
a metoda

Výuka prostřednictvím ponoření se do jazyka

main image
circle image

Proč studium v Novakidu je učinný?

V Novakid se děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Hodina probíhá ve formě hry a trvá 25 minut, díky čemuž dítě neztrácí koncentraci a lépe si pamatuje materiál. Hlavním pomocníkem učitele je virtuální učebna, která lekce proměňuje v zajímavý úkol!

Rodiče mohou snadno sledovat pokrok svého dítěte pomocí systému úspěchů a čtením podrobné zpětné vazby, kterou jim na konci každé lekce zanechá jejich učitel.

main slide image

Rodiče mohou snadno sledovat pokrok svého dítěte pomocí systému úspěchů a čtením podrobné zpětné vazby, kterou jim na konci každé lekce zanechá jejich učitel.

Programy a úrovně studia

Podle úrovně

Programy podle úrovně angličtiny vašeho dítěte

Podle věku

Programy podle věku vašeho dítěte

lekce s certifikovanými učiteli, kteří mluví plynně anglicky.

Programy a úrovně studia

Program Novakidu je vytvořen v souladu s úrovněmi A1 a A2 evropského standardu CEFR, což odpovídá testům Cambridge English YLE Starter, Movers and Flyers. Během zkušební hodiny učitel určuje úroveň znalostí dítěte a dále kontroluje pokrok během dalších lekcí.

Pre-K

15
moduly
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě umí:

 • pozdravit lidi a rozloučit se s nimi
 • popsat barvy, geometrické tvary a pocity
 • pojmenovat nábytek, zvířata, ovoce, profese, části těla a oblečení
 • počítat do 10
 • rozlišovat písmena anglické abecedy a učit se jejich zvuky
 • tvořit jednoduché věty s frázemi "I like" / "I can" / "I have (haven't) got" a s akčními slovesy
Více informací

JUNIORS

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • identifikovat všechna písmena v anglické abecedě a zvuky, které vydávají
 • začnou identifikovat složitější zvuky písmen (digrafy), jako je „sh“, th, „oi“, „oo“ atd.
 • začnou číst jednoduchá slova
 • mluvit o své rodině, hračkách, oblečení, domovech, pocitech, zvířatech a aktivitách
 • používat slova „this“, „that“, „these“ a „those“ (ukazovací zájmena)
 • používat předložky místa
Více informací

Starters

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • mluvit o sobě, udržovat jednoduchou konverzaci na známé téma
 • hovořit na dříve probraná témata (jídlo, rodina, učebna)
 • mluvit o každodenní rutině a o tom, co dělá v tomto okamžiku
 • vyprávět o minulých událostech pomocí was / were
 • vypravět o zvířatech a porovnat je
 • říct čas
 • Zeptat se na cestu a popsát směr
 • číst krátké věty obsahující slova o 4-6 písmenech
Více informací

Movers

10
moduly
64
lekce
3
krát týdně
5.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
5.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o školních předmětech
 • používat modální slovesa jako „must“ a „have to“ mluvit o povinnostech a pravidlech
 • mluvit o zaměstnání, místech, zdraví a zálibách
 • mluvit o každodenní rutině a událostech, které se v tuto chvíli odehrávají
 • mluvit o událostech v minulosti
 • diskutovat o plánech do budoucna
 • mluvit jednoduchými větami o rodině a přátelích, oblečení, každodenních aktivitách a víkendových plánech
 • porovnávat různé předměty
 • mluvit o koníčcích
 • číst a porozumět jednoduchým textům na známá témata (oblečení, denní aktivity, víkendové plány)
 • začnou používat angličtinu k poznávání světa kolem sebe (prostřednictvím speciálních lekcí CLIL)
Více informací

Flyers

15
moduly
84
lekce
3
krát týdně
7.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
7.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o dovolené, profesích a osobních zájmech a preferencích
 • k popisu cestování a úklidu používat frázová slovesa
 • mluvit o budoucích plánech, rozhodnutích a opatřeních, a předpovídat budoucnost
 • mluvit o jistotě a možnosti pomocí různých modálních sloves
 • vytvořit příběh v angličtině pomocí nápadů, obrázků a slov daných učitelem
 • dát radu
 • zamyslet se nad možnými situacemi v současnosti i v budoucnosti
 • přiměřeně reagovat na pozvánku, navrh, omluvu a žádost
 • porozumět podrobnějším textům na dříve probraná témata
Více informací
15

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
56
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
 • Mluvte o budoucích trendech
 • Předpovídat budoucnost v oblasti životního prostředí, vědy a technologií.
 • Mluvit o cestování a cestovním ruchu
Více informací
12

lekce s certifikovanými učiteli, kteří jsou rodilými mluvčími angličtiny.

Programy podle věku

Programy Novakid zohledňují psychologické charakteristiky dětí různého věku. Na zkušební lekci učitel určí úroveň dítěte s ohledem na jeho věk a znalosti. Učitelé a metodici společnosti Novakid sledují pokrok a upravují program pro dítě během celého procesu učení.

Dítě ve věku 4 5 let

15
moduly
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a touží poznávat svět prostřednictvím jiného jazyka
 • napodobuje řeč a chování dospělých
 • nebojí se mluvit
 • učí se skrze hru
 • snadno opakuje fonetiku, mimiku, gestikulaci
 • stává se samostatnějším žákem
Více informací

Dítě ve věku 6 7 let

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • má přirozený mechanismus učení jazyků
 • má flexibilní myšlení
 • nebojí se mluvit
 • má dobrou paměť
 • svět objevuje hrou
 • má základní porozumění světu kolem sebe
Více informací

Dítě ve věku 8 9 let

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je společenské
 • je emotivní
 • zajímá se o nové věci
 • má dobrou paměť
 • rádo hraje hry
 • učí se soustředěné pozornosti
 • začíná analyzovat informace
 • potřebuje pochvalu a uznání
Více informací

Dítě ve věku 10 11 let

11
moduly
64
lekce
3
krát týdně
5.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
5.5 měsíců

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a aktivní
 • zajímá se o učení nových věcí
 • hra je stále jeho nejoblíbenější aktivitou
 • se dokáže soustředit a dávat pozor
 • je schopno se samostatně učit
 • umí analyzovat osobní zkušenosti
 • je závislé na hodnocení druhých
 • snadno se nechá rozptýlit
Více informací

Dítě ve věku 11 12 let

15
moduly
84
lekce
3
krát týdně
7.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
7.5 měsíců

Dítě v tomto věku:

 • chce hodně komunikovat
 • se velmi zajímá se o svět kolem sebe
 • umí organizovat a plánovat své aktivity
 • je připraveno na společné aktivity
 • může být někdy nepozorné
 • často mění zájmy
 • někdy má tendenci ignorovat školní předměty
 • může být závislé na odhadu ostatních
Více informací
15

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
56
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
 • Mluvte o budoucích trendech
 • Předpovídat budoucnost v oblasti životního prostředí, vědy a technologií.
 • Mluvit o cestování a cestovním ruchu
Více informací
12
 • Úrovně a moduly

  Program Novakid je založen na principech CEFR a skládá se ze 4 hlavních úrovní, speciálního programu pro předškolní děti a intenzivního kurzu pro pokročilé „Time2Talk“ a "Virtual Explorer". Každá úroveň se skládá z 10-14 jednotek a každá jednotka má 4 hodiny na jedno téma s definovanou gramatikou, slovní zásobou a prvky pro procvičování mluveného projevu.

 • Individuální přístup

  Všechny lekce jsou vyučovány individuálně (1:1), což znamená, že studenti skutečně poznají své pravidelné učitele. Učitelé sledují, řídí a odměňují pokrok studentů úspěchy a certifikáty. Kromě toho mohou přidělit další hodiny gramatiky, mluvení a čtení na základě specifických potřeb každého dítěte.

 • Délka vyučovací hodiny

  Lekce trvá 25 minut. To je optimální délka: dítě se neunaví, což znamená, že lépe pochopí materiál. Studie potvrzují, že během 1:1 lekcí je pracovní zátěž mnohem větší než ve skupinovém prostředí, což znamená, že 25 minut je skutečně perfektní délka vyučovací hodiny.

CertifikátyMěsíční zpráva o úspěších dítěte
Sledujeme pokrok každého studenta a pravidelně rozesíláme certifikáty popisující získane dovednosti.
section.certificate.item1.imageAlt
CertifikátyCertifikát o ukončení úrovně
Po ukončení jednotlivé úrovni studenti dostávají certifikát - první významný úspěch ve výuce angličtiny!
section.certificate.item2.imageAlt
12
Jsme přesvědčeni, že studenti by se měli při hodinách bavit a být hrdí na své pokroky. Po úspěšném dokončení každé úrovně obdrží studenti Novakid certifikáty o úspěchu. Rodiče mohou tyto certifikáty dokonce sdílet na svých sociálních sítích!
circle image

Metoda TPR

(Total Physical Response)
Metoda Celkové Fyzické Odpovědi (TPR) znamená používání celého těla při učení. Učitel prezentuje jazyk nejen v psané či mluvené podobě, ale mimikou, gesty a dokonce i pohyby celého těla! Tato metoda umožňuje studentovi lépe porozumět smyslu toho, co se učí, a také aktivuje více oblastí jeho mozku, aby se učení usnadnilo. Děti jsou vybízeny k tomu, aby během vyučování opakovaly a zapojovaly se do pohybů a gest, což jim pomáhá učit se látku mnohem rychleji a efektivněji. Spolu s komunikativním přístupem dává metoda TPR skvělé, ověřené výsledky.
main slide image

Učitelé Novakid

Učitele Novakid si pečlivě vybíráme. Po důkladné kontrole diplomů a certifikátů žádáme o uskutečnění „živé“ ukázkové hodiny s odborníkem Novakid, abychom otestovali jeho profesionalitu. Všichni učitelé se nadále zapojují do profesního rozvoje a pomáhají udržovat standardy na velmi vysoké úrovni!
Josse
Josse Velká Británie

Praxe: 15 let

Roxanne
Roxanne Jižní Afrika

Praxe: 10 let

Brittani
Brittani USA

Praxe: 10 let

Dayna
Dayna Jižní Afrika

Praxe: 3 roky

JP
JP Jižní Afrika

Praxe: 3 roky

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image
Používáme soubory cookie, takže si to můžete užít zde na Novakid.
Přijměte všechny soubory cookie, pokud chcete z našich webových stránek vytěžit maximum, pouze nezbytné nebo .

Spravovat soubory cookie

Další informace o tom, co jsou soubory cookie a jak s nimi pracujeme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a Zásadách ochrany osobních údajů

Technické cookies

Tyto technické soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, a proto je nelze zakázat.

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie monitorují vaše online chování a identifikují používání webových stránek a pomáhají inzerentům zobrazovat vám reklamu a obsah, který je pro vás relevantnější. Reklamní soubory cookie nepoužívají ani neukládají vaše osobní údaje.

Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie analyzují vaši interakci s našimi stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace. To nám pomáhá zlepšovat naše webové stránky a služby pro lepší zážitek.