Scrolltop arrow icon
CZ
CZ flag icon
Mobile close icon
CTA background
Objednejte si bezplatnou zkušební lekci bez závazků
Book the best English lessons for your child
VYZKOUŠET ZDARMA TRY FOR FREE
Share
LinkedIn share icon
01.03.2022
Time icon 10 min

Jaké kurzy angličtiny Novakid nabízí?

Table of contents

Studijní program je první věc, které byste měli věnovat pozornost při výběru kurzů angličtiny pro své dítě.

V tomto článku vás seznámíme se všemi kurzy, které Novakid nabízí, a poradíme vám, který z nich bude pro vaše dítě nejvhodnější.

Pedagogové online školy angličtiny Novakid připravili 3 studijní programy:

1. Kurz obecné angličtiny (General English);
2. Intenzivní kurz anglické konverzace: Time2Talk;
3. Intenzivní kurz anglické konverzace s 3D exkurzemi: Virtual Explorer.

Všechny studijní programy angličtiny ve škole Novakid jsou vytvořeny v souladu s CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Při tvorbě obsahu kurzů jsou zohledněny také individuální věkové rozdíly dětí.

Kurz Obecná angličtina

Kurz Obecná angličtina (General English) je určen pro děti ve věku 4-12 let a pomáhá jim osvojit si základní dovednosti související s mluvením, čtením a porozuměním.

Program je rozdělen do 5 úrovní, z nichž každá je určena pro děti jiné věkové skupiny a postupně se zvyšuje jeho obtížnost. Každá úroveň se skládá z jednotlivých celků s vlastní slovní zásobou a gramatikou. Děti se učí číst a upevňují si své znalosti.

Aby bylo učení angličtiny pro děti zábavné, je většina obsahu vytvořena formou hry. Studenti školy Novakid se učí angličtinu formou hry: pomocí miniher, kreativních interaktivních úkolů, úloh a komiksů.

Kurz  Obecná angličtina (General English) se také výrazně zaměřuje na mluvení. Učitelé Novakidu vedou výuku pouze v angličtině, což vede k dobrému porozumění anglické řeči.

Co se týče čtení, na „nulté“ úrovni (L0) se děti učí různé hlásky a jejich spojování. Hned v první lekci se začnou učit číst písmena. Při výuce čtení používají učitelé Novakidu moderní a efektivní metodu založenou na čtení pomocí fonetiky.

Modulový program dvou navazujících úrovní tvoří běžné lekce a lekce, které se opírají o metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning). V těchto lekcích se děti učí angličtinu pomocí různých témat: od kreslených filmů až po ochranu životního prostředí.

Konverzační kurz Time2Talk

Kurz Time2Talk je určen pro děti ve věku 9-12 let, které jsou na úrovni angličtiny A2-B1(CEFR).

Kurz se skládá ze 40 lekcí a každá z nich je věnována jinému konverzačnímu tématu: například sportu, mořským živočichům, nakupování, filmům atd.

Are you a parent and want to share your experience?
Reach out to tell your story.

V lekcích si děti rozvíjejí gramatické a lexikální dovednosti, rozšiřují slovní zásobu a samozřejmě si procvičují anglickou konverzaci. Výuka probíhá pouze v angličtině a učitelé navazují s dětmi úzký vztah v atmosféře vzájemné důvěry. Pokud mají děti potíže s porozuměním, učitelé mohou snadno vysvětlit své pokyny pomocí vizuálních materiálů, řeči těla a mimiky.

Pedagogové online platformy Novakid doporučují Time2Talk jako doplňkový kurz pro studenty s požadovanou úrovní 3 nebo 4 kurzu Obecná angličtina (General English) . Pro ty, kteří chtějí věnovat větší pozornost rozvoji svých řečových dovedností, je však možné je zadat individuálně.

Konverzační kurz Virtual Explorer s 3D exkurzemi

Kurz Virtual Explorer je určen pro děti od 10 let s úrovní angličtiny A2-B1 nebo pro studenty, kteří již absolvovali 4. úroveň kurzu Obecná angličtina (General English) nebo kurzu Time2Talk .

Kurz Virtual Explorer je neustále doplňován o nové lekce: právě teď jich je již 80! Výuka probíhá formou diskuse s učitelem. Témata jsou spojena s diskusí o globálních problémech (například ekologie nebo rozvoj ekoturismu) a také s některými dalšími fakty ze základních školních předmětů (cyklus vody nebo Vikingové). Široká škála témat má za cíl u studentů rozvíjet řečnické dovednosti, kritické myšlení i kreativitu. Pomáhá jim také rozšiřovat si obzory.

Každá lekce je virtuální prohlídkou, která nabízí návštěvu různých koutů planety spolu s učitelem. 3D panoramatické prohlídky pomáhají studentům vžít se do prostředí a pozorovat skutečný život. Rozvíjí jejich intelektuální zvídavost a zároveň je motivuje ke spontánnímu používání anglického jazyka: aby se naučili více, musí aktivně komunikovat s učitelem v angličtině.

Online platforma Novakid nabízí dětem a jejich rodičům zkušební lekce zdarma. V této plnohodnotné první lekci učitel zapojí vaše dítě do výuky pomocí zábavných her v angličtině. Učitel mu také ukáže interaktivní platformu a její funkce a zjistí jeho úroveň angličtiny. Zkušební lekce trvá 25 minut a probíhá v angličtině.

Rate this post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Používáme cookies, aby pro Vás bylo používání našich webových stránek pohodlnější. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.