Zpět na vzdělávací programy
cube image

TIME2TALK

Intenzivní kurz mluvení
Kurz Time2Talk je určen pro děti se základními znalostmi gramatiky a dostatečnou slovní zásobou (úroveň A1-B1 nebo úroveň 3, 4 Novakid) kromě obecného kurzu ve škole. Program aktivuje konverzační dovednosti a dává příležitost používat znalosti v živé komunikaci s rodilým mluvčím. Time2Talk zahrnuje 40 lekcí, z nichž každá je samostatným tématem s vlastní slovní zásobou a konverzačními cvičeními. Lekce zahrnují scénky a diskuse, které žákům pomohou získat sebedůvěru při mluvení.
cube image
Komunikační dovednosti
Slovní zásoba
Gramatika

Na konci programu Time2Talk budou děti schopny mluvit a vyjádřit svůj názor na:

 • různé druhy umění
 • různé hudební žánry
 • různé moderní přístroje a jejich cenu
 • stravovací návyky a zdravé jídlo
 • různé a vzácné profese
 • fantasy svět a vyprávět příběhy o mystických tvorech
 • různé země, jejich tradice, zvyky, jazyky, kultura
 • přírodní katastrofy a jak se chovat
 • superhrdiny
 • různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • vtipné příběhy, popsat vtipné obrázky

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

 • Umění
 • Hudba
 • Moderní přístroje
 • Mé zdraví
 • Má osobnost
 • Neobvyklé profese
 • Svět fantazie
 • Kolem světa
 • Přírodní katastrofy
 • Superhrdinové
 • Filmy a animované filmy
 • Humor a vtipy

Gramatika Time2Talk zahrnuje:

 • Present Simple
 • Past Simple
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Past Continuous
 • Present Perfect
 • Stupňování přídavných jmen
 • Modální slovesa
 • Frázová slovesa
 • Předložky místa a času
 • Struktura a spojování složitých vět

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image