Scrolltop arrow icon
CZ
CZ flag icon
Mobile close icon
CTA background
Objednejte si bezplatnou zkušební lekci bez závazků
Book the best English lessons for your child
VYZKOUŠET ZDARMA TRY FOR FREE
Share
LinkedIn share icon
08.09.2022
Time icon 5 min

Hudba coby nástroj k učení anglického jazyka

Table of contents

Tam, kde slova končí, začíná hudba,“ kdysi moudře prohlásil spisovatel a básník Heinrich Heine. Hudba se považuje za univerzální jazyk. Často se díky ní učíme první slova. Sbližuje lidi a umožňuje jim vyjádřit se osobitým způsobem. Někdo jí rozumí více, jiný méně. Každý však ví, že hudba je zábava!

Ale jak se dá hudba aplikovat coby výukový nástroj v lekcích anglického jazyka? Jaký přínos má hudba při osvojování nového cizího jazyka? A co tvrdí výzkum? To jsou otázky, kterými se budeme zabývat v dnešním článku.

Jak prospívá poslech hudby při osvojování cizího jazyka

Jako lidské bytosti jsme přirozeně naladěni na hudbu a už od malička nám veselé říkanky a písničky umožňují poznávat jazyk. Nejdříve mateřský a následně i cizí. Hudba vytváří příjemné prostředí, které podporuje přirozené vyjadřování dítěte a pomáhá s výslovností.

Výzkum naznačuje, že jazyk a zpracování hudby jsou spojené se stejnou částí mozku, nazývanou Brocovou oblastí v levé hemisféře. Ta dostala název podle Paula Brocy, který se v druhé polovině 19. století zasloužil o průlom v neurolingvistickém výzkumu a významném pokroku v porozumění mezi mozkem a jazykem. Zmíněná oblast je pro výuku cizích jazyků velmi důležitá, protože řídí naši schopnost uspořádat slova do vět a frází tak, aby dávaly smysl.

Hudba se skládá z not a akordů, jazyk podobně tvoří zvuky a slova. Hudbu a jazyk lze tedy psát i číst. Kromě toho také sdílejí stejné prvky, jako je výška, intenzita, rytmus, tempo, intonace, melodie a pauzy. A když se tedy podíváme na podobnosti mezi jazykem a hudbou, není divu, že se tak dokonale doplňují!

Podívejme se na pět výhod, jež s sebou přináší poslech hudby při učení cizího jazyka. Ne nadarmo se v jazykových materiálech používá čím dál tím více písní a řada lingvistů tuto metodu nadšeně podporuje, poněvadž hudba a jazyk spolu velice úzce souvisí.

Výrazné zlepšení výslovnosti

Jedním z nejčastějších problémů, se kterým se může student při studiu cizího jazyka setkat, je správná výslovost. Nedávná studie od Goodové, Russoa a Sullivanové analyzovala roli zpěvu ve výuce cizích jazyků a dospěla k závěru, že skutečně pomáhá k lepší artikulaci anglických zvuků. 

Tématu „hudba ve výuce cizích jazyků“ se v českém vědeckém prostředí věnuje několik let například pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. V roce 2017 vyšla pod stejným názvem i publikace v nakladatelství Grada.

Také rytmus a intonace jsou přenášeny hudbou. Zpívání oblíbených písniček v angličtině potenciálně zlepší váš přízvuk při mluvení.

Zpívání slov je přínosnější než jejich pouhé vyslovování

Znáte to sami. V rádiu uslyšíte písničku a celý den ji nemůžete dostat z hlavy ven. Jen si vezměte, jak užitečný může být tento jev při rozšiřování znalostí anglického jazyka. Murphey ve své práci z roku 1990 na švýcarské univerzitě hovoří o tom, jakou hodnotu mají rýmy a písně ve výuce cizích jazyků. Díky instinktivnímu nacvičování písně v mozku rychleji vstřebáte jazyk a kontext a můžete je také rychleji vyvolat. Jiná studie uvádí, že zpívání slov v cizím jazyce místo pouhého vyslovování, usnadňuje jejich zapamatování.

Zahoďte seznam se slovíčky a zapněte si muziku

Poslech hudby je výborný způsob, jak si rozšiřovat slovní zásobu, protože texty jsou obvykle psány neformálním jazykem. Slova a fráze jsou spojeny s tématem písně. A protože jsou zasazeny do kontextu, neučíte se je samostatně, jako se tomu děje při biflování slovíček zapsaných v sešitu.

Are you a parent and want to share your experience?
Reach out to tell your story.

Prostředí bez stresu zlepšuje učení

Nedávný pokus univerzity RUDN ukázal, že ve skupinách, kde se během hodin anglického jazyka použily písně, tanec a hry, děti zpívaly nejen v průběhu hodin, ale i po přestávce či během ní. To výrazně přispělo ke zlepšení dynamiky skupiny a pozitivnějšímu naladění. 

Jedním z hlavních důvodů, proč dítě nedokáže překonat jazykovou bariéru, je strach z chybování a nedostatečné sebevědomí. Stejná studie říká, že po šestém týdnu experimentu 75 % dětí v cílové skupině dokázalo překonat ostych a úzkost.

Hudba vytváří uvolněné prostředí a z učení se stává hra. Když dítě zpívá a tančí, učí se v atmosféře bez stresu. I když některá slovíčka nejsou 100% správná, studijní výsledky a jazykový výkon se násobně zlepšují.

Zpěv a tanec zlepšují motorické dovednosti

Navíc kombinace zpěvu v cizím jazyce spolu s tančením posiluje jemnou i hrubou motoriku dítěte. Mnoho písní má i odpovídající gesta a pohyby, aby podpořily slovní zásobu. Ať už poukazujete na částí těla a zpíváte „hlava, ramena a kolena“ nebo „because I’m so happy“ se sborem studentů Novakid, který populární písničku Happy od Pharella Williamse nazpíval.

Zajímavosti ohledně hudby

Hudba není považována jen za nejlepší umění, co zahání nebo naopak dokáže navodit smutek. Jaké další zajímavosti se k hudbě pojí?

  • Zpívání ve skupině zlepšuje náladu: řada studií potvrdila, že zpívání ve skupině zlepšuje náladu a poskytuje řadu fyzických a duševních přínosů. Tělo například vylučuje hormony dobré nálady a snižuje ty stresové, jako je kortizol.
  • Poslech hudby zvyšuje fyzický výkon: studie neustále prokazují, že synchronizace hudby s opakovaným cvičením zlepšuje výkon a pomáhá lidem cvičit déle a efektivněji.
  • Hudba pomáhá rostlinám růst rychleji: dokonce i na rostliny má hudba pozitivní vliv. Dokazuje to studie, kterou provedli jihokorejští vědci z National Institute of Agricultural Biotechnology. V rýžových polích pouštěli 14 různých klasických kusů a zjistilo se, že pomohly rostlinám růst rychleji. Rostliny tedy mají geny, které jim umožňují „slyšet“.
  • Hudba fyzicky prospívá vašemu srdci: studie provedená na univerzitě v italské Pavii například ukázala, že hudba podporuje zdravý kardiovaskulární systém spouštěním fyziologických změn, co modulují krevní tlak, srdeční frekvenci a dýchací funkce.
  • Hudební výchova vede k lepším známkám ve škole: studenti, kteří studují hudbu či se učí hrát na hudební nástroj, mají v průměru o 63 bodů vyšší skóre ve slovním projevu a o 44 bodů vyšší v matematice v SAT (testu dovednosti žáka).

Novakid a hudba jako součást výuky

Online škola angličtiny Novakid při výuce efektivně využívá nejmodernější metody výuky, mezi které neodmyslitelně patří gamifikace a s tou jde hudba ruku v ruce. Díky ní jsou hodiny pro děti zábavné a motivující. Učitelé Novakid rádi používají písně na různých úrovních angličtiny. Může to být jeden z důvodů, proč děti tak milují naše videolekce, při kterých mohou s lektory nejen mluvit, ale také zpívat. Udělejte si doma anglické hudební okénko s vašimi dětmi, jako inspirace vám poslouží písně z YouTube kanálu Novakid.

Rate this post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Používáme cookies, aby pro Vás bylo používání našich webových stránek pohodlnější. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.