Programy
a metoda

Výuka prostřednictvím ponoření se do jazyka

Účinnost
main image

Proč studium v Novakidu je učinný?

V Novakid se děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Hodina probíhá ve formě hry a trvá 25 minut, díky čemuž dítě neztrácí koncentraci a lépe si pamatuje materiál. Hlavním pomocníkem učitele je virtuální učebna, která lekce proměňuje v zajímavý úkol!

Rodiče mohou snadno sledovat pokrok svého dítěte pomocí systému úspěchů a čtením podrobné zpětné vazby, kterou jim na konci každé lekce zanechá jejich učitel.

?

Rodiče mohou snadno sledovat pokrok svého dítěte pomocí systému úspěchů a čtením podrobné zpětné vazby, kterou jim na konci každé lekce zanechá jejich učitel.

?

Programy a úrovně studia

Podle úrovně

Programy podle úrovně angličtiny vašeho dítěte

Podle věku

Programy podle věku vašeho dítěte

lekce s certifikovanými učiteli, kteří mluví plynně anglicky.

Programy a úrovně studia

Program Novakidu je vytvořen v souladu s úrovněmi A1 a A2 evropského standardu CEFR, což odpovídá testům Cambridge English YLE Starter, Movers and Flyers. Během zkušební hodiny učitel určuje úroveň znalostí dítěte a dále kontroluje pokrok během dalších lekcí.

Pre-K

15
moduly
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě umí:

 • pozdravit lidi a rozloučit se s nimi
 • popsat barvy, geometrické tvary a pocity
 • pojmenovat nábytek, zvířata, ovoce, profese, části těla a oblečení
 • počítat do 10
 • rozlišovat písmena anglické abecedy a učit se jejich zvuky
 • tvořit jednoduché věty s frázemi "I like" / "I can" / "I have (haven't) got" a s akčními slovesy
Více informací

Juniors

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • identifikovat všechna písmena v anglické abecedě a zvuky, které vydávají
 • začnou identifikovat složitější zvuky písmen (digrafy), jako je „sh“, th, „oi“, „oo“ atd.
 • začnou číst jednoduchá slova
 • mluvit o své rodině, hračkách, oblečení, domovech, pocitech, zvířatech a aktivitách
 • používat slova „this“, „that“, „these“ a „those“ (ukazovací zájmena)
 • používat předložky místa
Více informací

Starters

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • mluvit o sobě, udržovat jednoduchou konverzaci na známé téma
 • hovořit na dříve probraná témata (jídlo, rodina, učebna)
 • mluvit o každodenní rutině a o tom, co dělá v tomto okamžiku
 • vyprávět o minulých událostech pomocí was / were
 • vypravět o zvířatech a porovnat je
 • říct čas
 • Zeptat se na cestu a popsát směr
 • číst krátké věty obsahující slova o 4-6 písmenech
Více informací

Movers

10
moduly
64
lekce
3
krát týdně
5.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
5.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o školních předmětech
 • používat modální slovesa jako „must“ a „have to“ mluvit o povinnostech a pravidlech
 • mluvit o zaměstnání, místech, zdraví a zálibách
 • mluvit o každodenní rutině a událostech, které se v tuto chvíli odehrávají
 • mluvit o událostech v minulosti
 • diskutovat o plánech do budoucna
 • mluvit jednoduchými větami o rodině a přátelích, oblečení, každodenních aktivitách a víkendových plánech
 • porovnávat různé předměty
 • mluvit o koníčcích
 • číst a porozumět jednoduchým textům na známá témata (oblečení, denní aktivity, víkendové plány)
 • začnou používat angličtinu k poznávání světa kolem sebe (prostřednictvím speciálních lekcí CLIL)
Více informací

Flyers

15
moduly
84
lekce
3
krát týdně
7.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
7.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o dovolené, profesích a osobních zájmech a preferencích
 • k popisu cestování a úklidu používat frázová slovesa
 • mluvit o budoucích plánech, rozhodnutích a opatřeních, a předpovídat budoucnost
 • mluvit o jistotě a možnosti pomocí různých modálních sloves
 • vytvořit příběh v angličtině pomocí nápadů, obrázků a slov daných učitelem
 • dát radu
 • zamyslet se nad možnými situacemi v současnosti i v budoucnosti
 • přiměřeně reagovat na pozvánku, navrh, omluvu a žádost
 • porozumět podrobnějším textům na dříve probraná témata
Více informací
15

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
56
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
 • Mluvte o budoucích trendech
 • Předpovídat budoucnost v oblasti životního prostředí, vědy a technologií.
 • Mluvit o cestování a cestovním ruchu
Více informací
12

lekce s certifikovanými učiteli, kteří jsou rodilými mluvčími angličtiny.

Programy podle věku

Programy Novakid zohledňují psychologické charakteristiky dětí různého věku. Na zkušební lekci učitel určí úroveň dítěte s ohledem na jeho věk a znalosti. Učitelé a metodici společnosti Novakid sledují pokrok a upravují program pro dítě během celého procesu učení.

Dítě ve věku 4 5 let

15
moduly
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a touží poznávat svět prostřednictvím jiného jazyka
 • napodobuje řeč a chování dospělých
 • nebojí se mluvit
 • učí se skrze hru
 • snadno opakuje fonetiku, mimiku, gestikulaci
 • stává se samostatnějším žákem
Více informací

Dítě ve věku 6 7 let

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • má přirozený mechanismus učení jazyků
 • má flexibilní myšlení
 • nebojí se mluvit
 • má dobrou paměť
 • svět objevuje hrou
 • má základní porozumění světu kolem sebe
Více informací

Dítě ve věku 8 9 let

11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je společenské
 • je emotivní
 • zajímá se o nové věci
 • má dobrou paměť
 • rádo hraje hry
 • učí se soustředěné pozornosti
 • začíná analyzovat informace
 • potřebuje pochvalu a uznání
Více informací

Dítě ve věku 10 11 let

11
moduly
64
lekce
3
krát týdně
5.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
5.5 měsíců

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a aktivní
 • zajímá se o učení nových věcí
 • hra je stále jeho nejoblíbenější aktivitou
 • se dokáže soustředit a dávat pozor
 • je schopno se samostatně učit
 • umí analyzovat osobní zkušenosti
 • je závislé na hodnocení druhých
 • snadno se nechá rozptýlit
Více informací

Dítě ve věku 11 12 let

15
moduly
84
lekce
3
krát týdně
7.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
7.5 měsíců

Dítě v tomto věku:

 • chce hodně komunikovat
 • se velmi zajímá se o svět kolem sebe
 • umí organizovat a plánovat své aktivity
 • je připraveno na společné aktivity
 • může být někdy nepozorné
 • často mění zájmy
 • někdy má tendenci ignorovat školní předměty
 • může být závislé na odhadu ostatních
Více informací
15

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
56
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce
Intenzivní kurz mluvení

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
 • Mluvte o budoucích trendech
 • Předpovídat budoucnost v oblasti životního prostředí, vědy a technologií.
 • Mluvit o cestování a cestovním ruchu
Více informací
12
 • Úrovně a moduly

  Program Novakid je založen na principech CEFR a skládá se ze 4 hlavních úrovní, speciálního programu pro předškolní děti a intenzivního kurzu pro pokročilé „Time2Talk“ a "Virtual Explorer". Každá úroveň se skládá z 10-14 jednotek a každá jednotka má 4 hodiny na jedno téma s definovanou gramatikou, slovní zásobou a prvky pro procvičování mluveného projevu.

 • Individuální přístup

  Všechny lekce jsou vyučovány individuálně (1:1), což znamená, že studenti skutečně poznají své pravidelné učitele. Učitelé sledují, řídí a odměňují pokrok studentů úspěchy a certifikáty. Kromě toho mohou přidělit další hodiny gramatiky, mluvení a čtení na základě specifických potřeb každého dítěte.

 • Délka vyučovací hodiny

  Lekce trvá 25 minut. To je optimální délka: dítě se neunaví, což znamená, že lépe pochopí materiál. Studie potvrzují, že během 1:1 lekcí je pracovní zátěž mnohem větší než ve skupinovém prostředí, což znamená, že 25 minut je skutečně perfektní délka vyučovací hodiny.

Před a po

Podle průzkumu 85 % rodičů si všimlo výsledku po 2-3 měsících výuky v NovaKid. Podívejte se na video a zjistěte jak lekce přispívají ke zlepšení!
Před
První lekce, 1. úroveň
Video preview
Po
První lekce, začátek 2. úrovně (42 lekcí, 6 měsíců)
Video preview
CertifikátyMěsíční zpráva o úspěších dítěte
Sledujeme pokrok každého studenta a pravidelně rozesíláme certifikáty popisující získane dovednosti.
section.certificate.item1.imageAlt
CertifikátyCertifikát o ukončení úrovně
Po ukončení jednotlivé úrovni studenti dostávají certifikát - první významný úspěch ve výuce angličtiny!
section.certificate.item2.imageAlt
12
Jsme přesvědčeni, že studenti by se měli při hodinách bavit a být hrdí na své pokroky. Po úspěšném dokončení každé úrovně obdrží studenti Novakid certifikáty o úspěchu. Rodiče mohou tyto certifikáty dokonce sdílet na svých sociálních sítích!

Metoda TPR

(Total Physical Response)
Metoda Celkové Fyzické Odpovědi (TPR) znamená používání celého těla při učení. Učitel prezentuje jazyk nejen v psané či mluvené podobě, ale mimikou, gesty a dokonce i pohyby celého těla! Tato metoda umožňuje studentovi lépe porozumět smyslu toho, co se učí, a také aktivuje více oblastí jeho mozku, aby se učení usnadnilo. Děti jsou vybízeny k tomu, aby během vyučování opakovaly a zapojovaly se do pohybů a gest, což jim pomáhá učit se látku mnohem rychleji a efektivněji. Spolu s komunikativním přístupem dává metoda TPR skvělé, ověřené výsledky.

Učitelé Novakid

Učitele Novakid si pečlivě vybíráme. Po důkladné kontrole diplomů a certifikátů žádáme o uskutečnění „živé“ ukázkové hodiny s odborníkem Novakid, abychom otestovali jeho profesionalitu. Všichni učitelé se nadále zapojují do profesního rozvoje a pomáhají udržovat standardy na velmi vysoké úrovni!
Caitlin
Caitlin Velká Británie

Pedagogická praxe: 3 roky

Steven
Steven USA

Pedagogická praxe: 9 roky

Lynn
Lynn Jižní Afrika

Pedagogická praxe: 3 roky

Ashley
Ashley USA

Pedagogická praxe: 6 roky

Joezer
Joezer Filipíny

Pedagogická praxe: 6 roky

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image