Kontaktujte mě

Programy a metoda

Výuka prostřednictvím ponoření se do jazyka

Proč studium v Novakidu je učinný?

V Novakid se děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Hodina probíhá ve formě hry a trvá 25 minut, díky čemuž dítě neztrácí koncentraci a lépe si pamatuje materiál. Hlavním pomocníkem učitele je virtuální učebna, která lekce proměňuje v zajímavý úkol!

Rodiče mohou snadno kontrolovat pokrok svých dětí prostřednictvím systému úspěchů

Programy a úrovně studia

Programy a úrovně studia

Program Novakidu je vytvořen v souladu s úrovněmi A1 a A2 evropského standardu CEFR, což odpovídá testům Cambridge English YLE Starter, Movers and Flyers. Během zkušební hodiny učitel určuje úroveň znalostí dítěte a dále kontroluje pokrok během dalších lekcí.

Pro děti od 4 do 5 let

Pre-K

Dítě ve věku 4 až 5 let
15
moduly
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě umí:

 • pozdravit partnera a rozloučit se s ním
 • popsat barvy, geometrické tvary a pocity
 • pojmenovat nábytek, zvířata, ovoce, profese, části těla a oblečení
 • počítat do 10
 • rozlišit všechna písmena anglické abecedy (od a do z)
 • mluvit o tom, co se dítěti libí a dovednostech pomocí struktur „I like“ a „I can“
Více informací

Juniors

Dítě ve věku 6 až 7 let
11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • hláskovat jednotlivá písmena anglické abecedy
 • číst jednoduchá slova
 • vyprávět o své rodině, hračkách a oblečení
 • rozumět a postupovat podle jednoduchých pokynů učitele
 • odpovědět na jednoduché otázky týkající se rodiny a zajmů
 • vyjadřovat čas anglický
Více informací

Starters

Dítě ve věku 8 až 9 let
11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě umí:

 • mluvit o sobě, udržovat jednoduchou konverzaci na známé téma
 • hovořit na dříve probraná témata (jídlo, rodina, učebna)
 • mluvit o každodenní rutině a o tom, co dělá v tomto okamžiku
 • vyprávět o minulých událostech pomocí was / were
 • vypravět o zvířatech a porovnat je
 • říct čas
 • Zeptat se na cestu a popsát směr
 • číst slova, skládající se ze 4-6 písmen a sestavovat z nich věty
Více informací

Movers

Dítě ve věku 10 až 11 let
10
moduly
64
lekce
3
krát týdně
5.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
5.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o školních předmětech a denním programu
 • souhlasit / nesouhlasit pomocí frází "I think so", "You are right"
 • postupovat podle jednoduchých pokynů učitele
 • mluvit o každodenní rutině a událostech, které se v tuto chvíli odehrávají
 • mluvit o událostech v minulosti
 • diskutovat o plánech do budoucna
 • mluvit jednoduchými větami o rodině a přátelích, oblečení, každodenních aktivitách a víkendových plánech
 • porovnat různé předměty
 • mluvit o koníčcích
 • číst a porozumět jednoduchým textům na známá témata (oblečení, denní aktivity, víkendové plány)
 • porozumět jednoduchým krátkým textům s obrázky
Více informací

Flyers

Dítě ve věku 11 až 12 let
15
moduly
84
lekce
3
krát týdně
7.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
7.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o svátcích, profesích, osobních zájmech a budoucnosti
 • vyprávět příběhy
 • mluvit o událostech v budoucnu pomocí 2 časů
 • požádat o pomoc
 • vytvořit příběh v angličtině pomocí nápadů, obrázků a slov daných učitelem
 • dát radu
 • zamyslet se nad možnými situacemi v současnosti i v budoucnosti
 • přiměřeně reagovat na pozvánku, navrh, omluvu a žádost
 • porozumět podrobnějším textům na dříve probraná témata
Více informací

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
56
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
 • Mluvte o budoucích trendech
 • Předpovídat budoucnost v oblasti životního prostředí, vědy a technologií.
 • Mluvit o cestování a cestovním ruchu
Více informací

Programy podle věku

Programy Novakid zohledňují psychologické charakteristiky dětí různého věku. Na zkušební lekci učitel určí úroveň dítěte s ohledem na jeho věk a znalosti. Učitelé a metodici společnosti Novakid sledují pokrok a upravují program pro dítě během celého procesu učení.

Dítě ve věku 4 až 5 let

úroveň 0
15
moduly
67
lekce
2
krát týdně
8
měsíce
Více informací
2 krát týdně
8 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a touží poznávat svět prostřednictvím jiného jazyka
 • napodobuje řeč a chování dospělých
 • nebojí se mluvit
 • učí se skrze hru
 • snadno opakuje fonetiku, mimiku, gestikulaci
 • stává se samostatnějším žákem
Více informací

Dítě ve věku 6 až 7 let

1. úroveň
11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • má přirozený mechanismus učení jazyků
 • má flexibilní myšlení
 • nebojí se mluvit
 • má dobrou paměť
 • svět objevuje hrou
 • má základní porozumění světu kolem sebe
Více informací

Dítě ve věku 8 až 9 let

2. úroveň
11
moduly
50
lekce
2
krát týdně
6
měsíce
Více informací
2 krát týdně
6 měsíce

Dítě v tomto věku:

 • je společenské
 • je emotivní
 • zajímá se o nové věci
 • má dobrou paměť
 • rádo hraje hry
 • učí se soustředěné pozornosti
 • začíná analyzovat informace
 • potřebuje pochvalu a uznání
Více informací

Dítě ve věku 10 až 11 let

3. úroveň
11
moduly
64
lekce
3
krát týdně
5.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
5.5 měsíců

Dítě v tomto věku:

 • je zvědavé a aktivní
 • zajímá se o učení nových věcí
 • hra je stále jeho nejoblíbenější aktivitou
 • se dokáže soustředit a dávat pozor
 • je schopno se samostatně učit
 • umí analyzovat osobní zkušenosti
 • je závislé na hodnocení druhých
 • snadno se nechá rozptýlit
Více informací

Dítě ve věku 11 až 12 let

4. úroveň
15
moduly
84
lekce
3
krát týdně
7.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
7.5 měsíců

Dítě v tomto věku:

 • chce hodně komunikovat
 • se velmi zajímá se o svět kolem sebe
 • umí organizovat a plánovat své aktivity
 • je připraveno na společné aktivity
 • může být někdy nepozorné
 • často mění zájmy
 • někdy má tendenci ignorovat školní předměty
 • může být závislé na odhadu ostatních
Více informací

Konverzační kurz

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací

Virtual Explorer

Intenzivní kurz mluvení
56
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce

Dítě umí:

 • Vyjádřit svůj názor na různé formy zábavy, např. umění, hudbu.
 • Mluvit o moderních technologiích
 • Mluvit o klíčových vědeckých objevech a jejich dopadu na moderní život.
 • Využívat kritické myšlení k diskusi o řešení moderních problémů.
 • Mluvit o starověkých civilizacích a klíčových historických osobnostech.
 • Mluvte o budoucích trendech
 • Předpovídat budoucnost v oblasti životního prostředí, vědy a technologií.
 • Mluvit o cestování a cestovním ruchu
Více informací
 • Úrovně a moduly

  Program Novakid je založen na principech CEFR a skládá se ze 4 hlavních úrovní, speciálního programu pro předškolní děti a intenzivního kurzu pro pokročilé „Time2Talk“. Úrovně se skládají z modulů. Každý modul má 4 lekce na stejné téma, zahrnuje gramatiku, slovní zásobu a konverzační praktiiky.

 • Individuální přístup

  Učitelé sleduje úspěchy a osobní pokrok studentů. Přidali jsme zvláštní hodiny gramatiky, mluvení a čtení, aby učitelé mohli upravit učební plán individuálně pro každé dítě!

 • Délka vyučovací hodiny

  Lekce trvá 25 minut. To je optimální délka: dítě se neunaví, což znamená, že lépe pochopí materiál. Výzkum potvrzuje, že během individuálních lekcí (zejména s rodilými mluvčími) požadavky na dítě jsou vetší než během skupinových.

Úrovně v Novakidu

Program Novakid je založen na principech CEFR a skládá se ze 4 hlavních úrovní, speciálního programu pro předškolní děti a intenzivního kurzu pro pokročilé „Time2Talk“. Úrovně se skládají z jednotek. Každá jednotka má 4 hodiny na stejné téma s definovanou gramatikou, slovní zásobou a procvičováním mluveného projevu.

Zavřít
Individuální přístup

Úrovně se skládají z jednotek. Jednotka je sada lekcí na jedno téma. Každá jednotka představuje novou slovní zásobu a gramatiku a trénuje výslovnost a mluvení. Jednotky se skládají převážně ze 4 lekcí. Každá 4.lekce zopakuje látku daného tématu.

Zavřít
Délka lekce

Lekce trvá 25 minut. Je to ideální čas: dítě se neunaví a dokáže se látku naučit. Studie potvrzují, že v individuálních lekcích (zejména s rodilým mluvčím) je zátěž studentů mnohem větší než ve skupinovém prostředí.

Zavřít
Před a po
Podle průzkumu 85% rodičů si všimlo výsledku po 2-3 měsících výuky v NovaKid. Podívejte se na video a zjistěte jak lekce přispívají ke zlepšení!
Před
První lekce, 1. úroveň
video preview
Po 
První lekce, začátek 2. úrovně (42 lekcí, 6 měsíců)
video preview

Certifikáty

Během zkušební lekce učitel určuje úroveň znalostí, dítěti je přidělen odpovídající program. Ve případě, že dítě rychleji ovládá material, je možný přesun na další úroveň s předstihem.

Měsíční zpráva o úspěších dítěte

Sledujeme pokrok dítěte podle takových parametrů jako mluvení, čtení, slovní zásoba a porozumění řeči.

Certifikát o ukončení úrovně

Po ukončení jednotlivé úrovni student(ka) dostane certifikát - první významný úspěch ve výuce angličtiny!

Metoda TPR (Total Physical Response)

Při použití metody uplné fyzické odpovědi (TPR) učitel nejen zobrazuje snímky a vykonává úkoly s dítětem, ale duplikuje téměř veškerý materiál pomocí gest, výrazů obličeje, pohybů. Děti rádi opakují pohyby po učiteli, a tím ovládají materiál mnohokrát rychleji a efektivněji.

Ve spojení s komunikativním přístupem je metoda tak účinná, že po měsíci pravidelných lekcí začnou mluvit i ty děti, které předtím angličtinu nestudovaly.

Učitelé Novakid
Pečlivě vybíráme naše učitele. Po kontrole diplomů a certifikátů prosíme, abyste se přihlasili na zkušební hodinu s učitelem Novakid, abyste se ujistili v jeho profesionalitě.
Bronwyn
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 5 roky
Ellen
USA
Pedagogická praxe: 5 roky
Garret
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 4 roky
Nica
Filipíny
Pedagogická praxe: 4 roky
Sky
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 5 roky
Reza
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 8 roky
Edgar
Ireland
Pedagogická praxe: 5 roky
Dani
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 4 roky
Kris
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 6 roky
Mariska
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 4 roky
Jeth
Filipíny
Pedagogická praxe: 6 roky
Justine
Jižní Afrika
Pedagogická praxe: 9 roky
Jamie
USA
Pedagogická praxe: 5 roky
Kristoff
Filipíny
Pedagogická praxe: 4 roky
Alice
Filipíny
Pedagogická praxe: 6 roky
A ještě více než 2000 dalších lektorů!

Pečlivě vybíráme naše učitele. Po kontrole diplomů a certifikátů prosíme, abyste se přihlasili na zkušební hodinu s učitelem Novakid, abyste se ujistili v jeho profesionalitě.

Neodkládejte!
Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.
Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
VYZKOUŠET ZDARMA