Kontaktujte mě

Angličtina pro děti ve věku od 11 do 12 let

Angličtina Novakid pro žáky 5. a 6. třídy je vynikající příležitostí pro dítě naučit se prostřednictvím jazyka něco nového o světě kolem nás a samostatně hledat odpovědi na své otázky: Psychologové si všímají, že děti ve věku 11 až 12 let: Chtějí neustále komunikovat. Jsou aktivní a zvědaví. Vědí, jak organizovat a plánovat své aktivity. Jsme ochotni provádět i společné aktivity.

Dualita

Navzdory všem pozitivním aspektům by se však nemělo zapomínat, že z psychologického hlediska je tento věk charakterizován dualitou spojenou s hledáním sebe sama, proto mívají děti tendenci k: Rozptýlené pozornosti. Zvýšené únavě. Časté změně zájmů. Nízkému zájmu o školní předměty. Silné závislosti na celkovém pozitivním hodnocení jejich osobnosti ze strany ostatních.

video preview
Video
Angličtina vzbudí touhu učit se, pokud je hlavní motivací zájem o obsah i samotný proces učení.

Zájem je základem motivace

    • Dosahují vysoké úrovně jazykových znalostí.
    • Obohacují svou slovní zásobu.
    • Získávají podrobné pochopení gramatických jevů.
    • Rády diskutují o problémech, které je zajímají, na základě čtení kognitivních textů.

Program výuky angličtiny Novakid pro žáky 5. a 6. třídy probíhá tak, že dítě při hodině prostřednictvím vzrušujícího a uvolněného rozhovoru s učitelem dokáže následující věci:

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU

Speciální formát tříd

Angličtina pro děti od 11 do 12 let se může stát zdrojem nových, zajímavých a užitečných vědomostí, pokud: Běžně používáme vizualizaci, která je nutná k tomu, aby se děti v tomto věku úspěšně naučily gramatiku a pokračovaly na vyšší úrovni jazykových znalostí. Kombinujeme různé aktivity, což dětem umožňuje lépe přepínat z jedné aktivity na druhou a přispívá k celkovému duševnímu rozvoji. Téma odpovídá věkovým zájmům dítěte a uspokojuje potřebu po poznávání něčeho nového, podporuje zvědavost, přispívá k vývoji inteligence a podporuje zájem o proces osvojování jazyka. Úkoly nezpůsobují obtíže ani nedorozumění, což přispívá k úspěchu výuky a následně podpoří vývoj pozitivních emocí a touhy učit se.

Faktor úspěchu je absolutně nezbytný.

Touha či naopak neochota učit se u žáků 5. a 6. třídy přímo závisí na emocích, které u nich vzdělávací proces vyvolává. Děti v tomto věku často skáčou z jednoho extrému do druhého: úspěchy způsobují výrazný citový vzestup a intenzivní touhu naučit se vše najednou, neúspěch naopak vede k intenzivnímu nutkání vzdát to.