Kontaktujte mě

Angličtina pro školáky

Výuka angličtiny se od studia jiných školních předmětů v mnohém liší. Cílem není získat nové znalosti, ale naučit se komunikovat v angličtině; prioritou jsou tedy spíše řečnické dovednosti než znalost gramatických útvarů daného jazyka.
Children

Angličtina je nástroj

Angličtina je nástrojem pro sdělování myšlenek a cílů a podle toho byste měli k výuce dětí školního věku přistupovat. Na rozdíl od předškolních dětí pro školáky není nejdůležitější hra, ale studium – tedy poněkud serióznější přístup k předmětu. Tento přístup ovšem neznamená, že si během hodiny nemohou hrát.

Video

Proč formou hry?

Výuka angličtiny pro žáky základních škol by pochopitelně měla zahrnovat hry, ale obecně by se měla zaměřovat na to, aby děti získaly alespoň minimum znalostí, které jim pomohou v cizím jazyce komunikovat.

Lekce angličtiny pro školáky by neměla vypadat jako typická hodina, kdy děti sedí v lavicích, píší a čtou. Takto organizované hodiny jsou nudné a nevyvolávají v dětech zájem a touhu učit se jazyk.

Angličtina není jen o biflování slov a gramatických poučkách. Je to úplně jiný svět s vlastní kulturou, tradicemi a zábavou. Abyste se s nimi mohli seznámit, musíte přistoupit na speciální přístup učitele. Během každé lekce se učitel s vaším dítětem podělí o různé zajímavosti formou rozhovoru a hry – což je forma komunikace, která je blízká všem dětem.

Banner

Verbální kontakt

Při výuce žáků základní školy je důležité navázat verbální kontakt, díky němuž se lze lépe obeznámit s mluvnickým a jazykovým materiálem a tyto dvě složky pak zkonsolidovat.

Jakmile padne psychologická bariéra, student dokáže naslouchat a nemá strach mluvit. Poté je žák připraven naučit se v daném jazyce číst a psát.

Stanovení priorit

Výuka angličtiny na základní škole má zcela opačnou strukturu. Učitelé se ve školách zaměřují především na to, aby žáky naučili číst – a teprve potom mluvit.

Školní angličtina začíná výukou abecedy, ale ne procvičováním živé komunikace. Děti, které se ve škole začínají angličtinu učit, ji proto považují za obtížnou a nudnou.

Mnoho žáků, kteří se začali učit angličtinu až od 2. třídy a měli hodiny dvakrát týdně, při ukončení základní školy neumí pořádně číst ani mluvit a nemají žádné gramatické znalosti, které jsou důležité pro další rozvoj jazykových dovedností.

Mnozí studenti si ani sami nedokáží vypracovat domácí úkoly. Mluvit někde na dovolené s anglickými mluvčími pak už vůbec nepřipadá v úvahu.

Co v Novakidu obnáší angličtina pro žáky základních škol?

1Navázání kontaktu

Za prvé je to živá konverzace mezi učitelem a žákem formou hry, která je podpořena zvukovou, vizuální a motorickou složkou; děti si tak lépe zapamatují důležité fráze a zdokonalí si slovní zásobu.

Pravidelné opakování takových her s kreslenými obrázky, říkankami a písničkami vtáhne dítě do jazykového prostředí a umožní mu pochopit situace odpovídající této slovní zásobě.

2Abeceda

Abecedu začínáme učit až ve chvíli, kdy si žák osvojil základní dovednosti. Vše, co se dítě naučilo, mu v budoucnu pomůže naučit se abecedu a rozvíjet čtenářské dovednosti. Pokud má dítě v hlavě správný zvukový vjem konkrétního slova, vizuální podoba v něm vyvolá potřebnou asociaci mezi tím, jak takový výraz zní a jak se píše. Čtení se pak změní v poutavou činnost a nebude působit žádné problémy.

3Vizualizace

Další fází je vizualizace a pochopení všeho, co se naučíte při ústní komunikaci, a to formou her a tvořivých úkolů, které pomohou při dalším studiu anglického jazyka.

Chceme slyšet vaše dítě mluvit!

Online škola angličtiny Novakid nabízí videolekce pro začátečníky i pokročilejší uživatele. Zájmem našich učitelů je rozvíjet konverzační dovednosti. Lektoři vědí, jak žáky naučit komunikovat, jak navázat verbální kontakt s každým žákem a jak rozmluvit i ty nejstydlivější děti.

Pouze v angličtině!

Učitelé z Novakidu nemluví rodným jazykem žáků, což znamená, že děti musí používat pouze angličtinu. Atmosféra, kterou učitel ve třídě vytváří, umožňuje plně rozvinout schopnosti žáků. Pořád pochybujete? Pak se přihlaste na zkušební lekci zdarma!

VYZKOUŠET ZDARMABanner