Kontaktujte mě

Angličtina od základů: kdy začít?

Všichni moderní rodiče chápou potřebu učit se cizí jazyk, a za tímto účelem nejčastěji volí angličtinu. Nejdůležitější otázkou však je: „Kdy by se děti měly začít učit anglicky?“
Children

Existují dva protichůdné názory

Někteří lidé se domnívají, že je lepší začít s výukou angličtiny až ve školním věku, jiní jsou však připraveni s ní začít téměř okamžitě po narození dítěte. Podívejme se na výhody a nevýhody těchto přístupů.

    Klady učení angličtiny od základů pro děti ve věku 7 až 8 let.

  • Výuka angličtiny začíná ve škole. Děti chápou, že se jedná o výuku, takže se o ni zajímají a berou ji vážně.
  • V tomto věku je již vytvořen zvukově-písmenný systém mateřského jazyka a učení se tomuto systému v angličtině může pomoci, pokud dítě trpí nějakou poruchou řeči.
  • Dítě se nebojí seznámit s ostatními dětmi nebo navrhnout nápady ke hře a začíná projevovat samostatnost. Komunikace přesahuje rámec rodinného kruhu a dítě využije znalost anglického jazyka při cestách do zahraničí. Toto využití angličtiny je dalším podnětem ke studiu zaměřenému na výsledky, nikoliv na „všeobecný rozvoj“.

    Jaké jsou nevýhody?

  • Žáci poznají rozdíl mezi předškolním a školním prostředím. Pokud se dítě začne učit angličtinu od začátku až ve školním věku, bude mít k výuce specifický přístup, protože již zažilo učební systém specifický pro daný předmět. Také pro učitele bude obtížnější takové dítě zaujmout a přesvědčit ho, že výuka angličtiny pro začátečníky v jazykových školách není stejná jako na základní škole.
  • První školní roky jsou pro děti velmi stresující. V 1. třídě se žáci cítí stresovaní, protože v jejich životě nastala dramatická změna. Ve 2. třídě děti zažívají stres kvůli náročnějším předmětům. Angličtina je nejvyšší formou abstrakce. Na začátku děti nemohou vědomě využívat svou paměť a dosavadní zkušenosti z výuky rodného jazyka jim nepomohou.
  • Ve škole se děti učí písmo a gramatiku svého rodného jazyka. Souběžné studium cizího jazyka vyvolá v dítěti zmatek a skrytý odpor.

Angličtina od narození

Brzké zaujetí angličtinou nemusí mít vždy pozitivní efekt a dlouhodobé výsledky.

Kdy má smysl učit se cizí jazyk od narození?

Když jeden z rodičů mluví pouze anglicky nebo když dítě žije jak ve své rodné zemi, tak například v Americe. Bilingvní děti dlouho kombinují oba jazyky a pokud chodí do mateřské školy, kde se mluví jejich rodným jazykem, mívají s mluvením určité potíže. Tento problém je způsoben tím, že mozek se učí dva jazykové systémy současně a velmi rychle, ale pasivní slovní zásoba se nemůže tak rychle změnit v aktivní – dítě tak v dané chvíli použije slovo z jazyka, který si rychleji zapamatuje.

Co je také důležité vědět...

„Plusy“ raného učení spočívají v tom, že děti okamžitě projevují své dovednosti. Děti, které se učí angličtinu od útlého věku, mluví směsicí angličtiny a svého rodného jazyka. Automaticky používají první slovo, které je v konverzaci napadne. V angličtině počítají, vyjmenovávají barvy, hrají si, zpívají písničky, citují postavičky z animovaných filmů. Všimněte si však, že pro dítě bude hlavním jazykem ten, kterým mluví nejčastěji. Pokud se druhý jazyk nepoužívá neustále, dítě ho rychle zapomene.

Co na to odborníci?

Nejlepší věk pro výuku angličtiny od základů je 5 až 6 let. Děti již plynule hovoří svým rodným jazykem a stále mají v paměti, jak si jej snadno osvojily. Nový jazyk se dítě snadno naučí a nebude mít žádné potíže.

Výuka angličtiny "pro všeobecný rozvoj" rozvine paměť, pozornost, představivost i abstraktní myšlení. Vytvoří také systém druhého jazyka, který za předpokladu zapojení vědomých mechanismů učení a memorování nebude vnímán jako cizí a neznámý.

Děti se budou na naše videolekce těšit!

Učitelé online školy angličtiny Novakid se postarají o zábavné a praktické lekce pro vaše dítě, které se právě začíná učit anglicky od samého začátku. Naše videolekce budou vaše dítě rozhodně bavit – výuka kompletně v angličtině pro něj bude nesmírně zajímavá a přínosná!

Banner