Kontaktujte mě

Výuka angličtiny s Novakidem

Online škola angličtiny Novakid poskytuje videolekce pro děti od 4 do 12 let. Naše škola je jedinečná tím, že vyučujeme angličtinu prostřednictvím konverzace mezi rodilým mluvčím a studentem.
Children

Proč Novakid?

Naše lekce trvají pouze 25 minut a zaměřují se pouze na živou komunikaci. Tento přístup vtáhne děti do jazykového prostředí a pomůže jim naučit se anglicky prostřednictvím emocí, mimiky, gest a řeči těla!

  • Žádná nudná cvičení
  • Žádné biflování gramatiky
  • Žádné známky

Stupně výuky

„Od základů“: kdy začít?

Všichni moderní rodiče si uvědomují, že výuka cizího jazyka je pro jejich děti nezbytná. A většina z nich volí...

Další informace

Pro školáky

Hodiny angličtiny se od jiných školních předmětů liší. Naším cílem je naučit děti v angličtině komunikovat...

Další informace

Pro začátečníky

Jak docílit toho, aby si děti angličtinu zamilovaly od první hodiny? Když se učíme rodný jazyk, nejprve posloucháme a pak začneme mluvit...

Další informace

Pro předškoláky a starší děti

Pro rozvoj koncentrace, představivosti a paměti rodiče obvykle volí...

Další informace

Co výukový proces obnáší?

Program je rozdělen do různých úrovní podle věku a úrovně znalosti angličtiny. Každá úroveň má svá lexikální, gramatická a mluvnická témata přizpůsobená potřebám žáků podle jejich věku.

Naše výuková metodika je založena na znalosti psychologických charakteristik jednotlivých věkových skupin.

Učitel na úvodní bezplatné hodině zhodnotí znalosti dítěte, aby mohl kurz angličtiny dále přizpůsobit jeho schopnostem.

Po každé lekci obdrží rodiče zprávu s popisem lekce, pokroky dítěte, domácími úkoly a doporučeními k výuce.

Banner

Kdo u nás studuje?

Novakid je určen pro děti od 4 do 12 let – tedy pro předškoláky i školáky. S výukou můžete začít v jakémkoli věku a s libovolnou úrovní angličtiny. Protože výuka probíhá individuálně, má každý student svůj vlastní učební plán.

Účelem výuky angličtiny pro předškoláky je seznámit je s jazykem, vzbudit v nich zájem o jazyk a pomoci jim udělat první krůčky v jeho učení. Tyto lekce také přispívají k celkovému rozvoji dětí formou hry a rozvíjejí jejich fonetické dovednosti prostřednictvím anglických písniček.

Při výuce školákům ukazujeme, že angličtina je zábavná a fascinující, pomáháme jim jazyk si zamilovat a povzbuzujeme je k jeho učení. Žáci základních škol se učí jazyk prostřednictvím herních aktivit a žákům 5. a 6. tříd pomáhá Novakid prohlubovat znalosti i v dalších školních předmětech.

    Co lekce obnáší?

  • Lekce trvá 25 minut. Tato doba je dostatečně dlouhá na to, aby se dítě neunavilo, něco se naučilo a zapamatovalo si nové znalosti.
  • V Novakidu nepoužíváme učebnice ani sešity. Naše výukové materiály jsou interaktivní prezentace.
  • Nedáváme známky. Učitelé však využívají herní prvky – správné odpovědi se zaznamenávají do osobního účtu jako hvězdičky, které děti dostávají za odměnu. Tato technika motivuje žáky k učení mnohem lépe než známky.

Jaké jsou výhody výuky angličtiny v Novakidu?

Lekce trvají 25 minut - to je doba aktivního učení.

Hodiny jsou individuální. Učitel tak může přizpůsobit program konkrétnímu žákovi a rodiče si mohou vybrat vhodný rozvrh.

Program má různé úrovně, přičemž každá z nich zohledňuje věk i psychologické rysy dětí.

Jazyk se nevyučuje z učebnic, ale prostřednictvím živé komunikace založené na interaktivní prezentaci.

Učitelé ve škole nemluví rodným jazykem žáků, proto se děti plně zapojují do jazykového prostředí a učí se komunikovat pouze v angličtině, což jim pomáhá porozumět cizojazyčným mluvčím.

V každé hodině mohou žáci vidět své pokroky na tabuli. Také rodiče obdrží podrobnou zprávu, která je motivuje a informuje.

Zkušební lekce zdarma!

Absolvujte zkušební lekci –je dostupná pro každého! Slibujeme, že se vám bude líbit – a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Přihlaste se na zkušební hodinuBanner