Scrolltop arrow icon
CZ
CZ flag icon
Mobile close icon
CTA background
Objednejte si bezplatnou zkušební lekci bez závazků
VYZKOUŠET ZDARMA
Share
LinkedIn share icon
Dívka se učí angličtinu v online prostředí
Zábavná angličtina
Star icon
26.07.2022
Time icon 10 min

Proč fungují moderní metody výuky angličtiny v Novakid?

Table of contents

Pamatujete si, jak jste se učili plavat? Byli jste ve vodě nebo na souši? Naučili jste se plavat tím, že jste se vodě vyhýbali nebo o plavání jenom četli? Nejspíš ne, že? Plavat jste naučili až tehdy, když jste byli ve vodě.

Metoda výuky angličtiny v Novakid funguje na stejné bázi. Učení praxí je způsob, jakým přistupujeme ke studentům. Vytváříme online lekce s plným ponořením do angličtiny, kdy studenti potřebují angličtinu, aby se ji mohli naučit. Zní to poněkud divně? Metoda výuky ponořením se do jazyka se osvědčila jako jeden z nejefektivnějších způsobů, jak se naučit anglicky.

Pomocí metod výuky jako je PPP, TPR, gamifikace a opakování v našich poutavých lekcích zajišťujeme, že se děti naučí porozumět novým anglickým konceptům. 

Podívejme se blíže na koncept výuky Novakid. Zjistíte, které metody výuky angličtiny používáme, jaké jsou jejich charakteristiky a jak studentům pomáhají, aby si perfektně osvojily anglický jazyk.

Jak funguje jazyková imerze a metody výuky PPP?

Začněme metodou výuky, které se říká úplné ponoření či vnoření do jazyka nebo také jazyková imerze. Někomu může jazyková imerze připadat jako nový termín. Ve skutečnosti se v mezinárodním pojetí jedná o osvědčenou metodu výuky v bilingvním vzdělávání praktikovanou už v minulém století.

Novakid používá metodu výuky v podobě úplného ponoření do jazyka

Stručně řečeno: jedná se o výuku v jazyce, nikoli výuku jazyka. Ideálně se s touto metodou výuky začíná už v mateřských školách (tak zvaná raná imerze), kdy nejlépe dosáhneme bilingvní úrovně znalosti cizího jazyka. Když se propojí výuka angličtiny s obsahem, dítě se v tu chvíli efektivně vyvíjí také v sociálním i kognitivním směru.

Aby lektoři a lektorky Novakid učili angličtiny skrz imerzivní výuku bez překladu, používají přístup PPP:

  • Presentation – učitel uvádí novou slovní zásobu do kontextu, aby pomohl studentovi pochopit její význam.
  • Practice – student procvičuje nové pojmy různými způsoby, jako je čtení, mluvení, poslech, hry atd.
  • Production – učitel povzbuzuje žáka, aby používal nově naučenou slovní zásobu v konverzaci.

Úspěch imerzního vzdělávání úzce souvisí s vyjádřením podpory dětem. Rodiče by měli  být o účinnosti imerzního vzdělávání plně přesvědčeni, jestliže chtějí své dítě do takového vzdělávání zapsat. Ve společnosti se mohou totiž velmi často setkávat s jistým nesouhlasem a názory, že své dítě vystavují nepřiměřeným výzvám. Velkým přínosem samozřejmě je, když se sami rodiče daný jazyk učí a umí ho alespoň v omezené míře používat v praxi. Jinak cizí jazyk může pro dítě představovat jen další povinnou věc k naučení, což není žádoucí.

Rodiče mohou přispět k úspěšnému ponoření do jazyka tím, že umožní dítěti, aby ho mohlo využívat i mimo školu či jazykové lekce – například v mimoškolních aktivitách nebo o letních prázdninách na rodinné dovolené v oblastech, ve kterých se daný jazyk běžně používá. 

Are you a parent and want to share your experience?
Reach out to tell your story.

TPR pomáhá studentům pochopit nové koncepty

Vzdělávací metoda TPR (Total Physical Response) – celková fyzická odpověď – je založena, jak název napovídá, na koordinaci pohybu a cizího jazyka. První studie o této metodě vyšla už na konci 70. let. Vychází z vrozeného bioprogramu lidí pro jazykové učení. Ten stanovuje optimální postup pro vývoj jak prvního i druhé jazyka. A proto by se výuka cizího jazyka měla podobat postupu osvojování mateřského jazyka. Novakid používá tuto účinnou metodu výuky i proto, že redukuje stres, student se během hodin cítí uvolněně a tudíž si nevytváří řečovou bariéru a negativní bloky. Může se tak snadněji vyjadřovat a mluvit.

Opakování je skutečně matka moudrosti

Účinné opakování naučených anglických frází a slovní zásoby nemá nic společného s biflováním. Lektoři v Novakid využívají tuto metodu výuky hravou formou, aby si děti nové informace uložily a mohly si je skutečně dlouhodobě zapamatovat. Děti během online lekcí poslouchají například příběhy na konkrétní téma a nová slova a slovní spojení pochopí lépe v kontextu.

Slovní zásoba se skládá z aktivní a pasivní části. Aktivní slovní zásobou rozumíme slova, jimž rozumíme a používáme je ke komunikaci. Zatímco pasivní slovní zásoba je tvořena slovy a frázemi, kterým také rozumíme, ale nepoužíváme je. Aby se pasivní slovní zásoba stala aktivní, je třeba ji efektivně opakovat!

Zábava a motivace díky gamifikaci

Ano, zábava! Hra je fantastický nástroj, co povzbudí studentův zájem a nadšení pro anglický jazyk. A proto Novakid používá gamifikaci a hry jako metodu výuky během lekcí. Výuka a procvičování angličtiny probíhá prostřednictvím interaktivních her a aktivit, které vyžadují, aby studenti naslouchali, četli a mluvili. Podle učebních osnov byly vytvořeny speciální Mini hry uzpůsobené pro úroveň a lekci, ve které se mladý angličtinář právě nachází. Hraním takových her se žáky z celého světa mohou studenti zábavnou formou procvičovat a opakovat nabyté znalosti ze svých lekcí. 

Novakid nabízí všem dětem ve věku od 4 do 12 let zkušební lekci zdarma. Student v ní má přístup ke všem moderním výukovým metodám pod vedením zkušeného lektora. Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí a po skončení plnohodnotné lekce určí úroveň angličtiny vašeho dítěte a doporučí spolu s týmem metodiků vhodný program. 

Rate this post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Používáme cookies, aby pro Vás bylo používání našich webových stránek pohodlnější. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči. Návštěvou webu souhlasíte s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.