Zpět na vzdělávací programy
Kontaktujte mě
Zpět na vzdělávací programy

Pre-K

Pre-K

Úroveň 0 je speciálně navržena pro děti od 4 do 5 let. Děti se zábavným a poutavým způsobem naučí anglickou abecedu, rozumějí jednoduchým pokynům učitele, zpívají písně, hrají jazykové hry a osvojují si základní slova a vazby.

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU
 • Komunikační dovednosti

  Na konci úrovně 0 bude vaše dítě schopno:

  • představit se
  • představit lidi navzájem
  • pojmenovat barvy předmětů v okolí
  • pojmenovat předměty v okolí (nábytek, hračky, ovoce, tvary, zvířata, oblečení)
  • pojmenovat části těla
  • pojmenovat některé profese
  • mluvit o osobních věcech pomocí „I've got“
  • mluvit o tom, co se dítěti líbí a dovednostech pomocí vazeb „I like“ a „I can“
  • mluvit o pocitech
  • počítat od 1 do 10
  • pomocí předložek „in, on, under“ popsat, kde je předmět
 • Slovní zásoba

  Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

  • barvy
  • nábytek
  • hračky
  • oblečení
  • ovoce
  • zvířata
  • tvary
  • části těla
  • professions
  • pocity
  • domácí potřeby
  • jídlo
 • Gramatika

  Gramatika úrovně PRE-K zahrnuje následující definice a struktury:

  • It's
  • It's (a / an)
  • It's my
  • I like
  • I can
  • I've got / haven't got, She's got, He's got
  • I've got / haven't got, She's got, He's got
  • předložky místa (on, in, under)
  • spojka „and“
  • předložka „for“