Zpět na vzdělávací programy
cube image

Pre-K

Pre-K

Úroveň 0 je speciálně navržena pro děti od 4 do 5 let. Děti se zábavným a poutavým způsobem naučí anglickou abecedu, rozumějí jednoduchým pokynům učitele, zpívají písně, hrají jazykové hry a osvojují si základní slova a vazby.

cube image
Komunikační dovednosti
Slovní zásoba
Gramatika

Na konci úrovně 0 bude vaše dítě schopno:

 • představit se
 • představit lidi navzájem
 • pojmenovat barvy předmětů v okolí
 • pojmenovat předměty v okolí (nábytek, hračky, ovoce, tvary, zvířata, oblečení)
 • pojmenovat části těla
 • pojmenovat některé profese
 • mluvit o osobních věcech pomocí „I've got“
 • mluvit o tom, co se dítěti líbí a dovednostech pomocí vazeb „I like“ a „I can“
 • mluvit o pocitech
 • počítat od 1 do 10
 • pomocí předložek „in, on, under“ popsat, kde je předmět

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

 • barvy
 • nábytek
 • hračky
 • oblečení
 • ovoce
 • zvířata
 • tvary
 • části těla
 • professions
 • pocity
 • domácí potřeby
 • jídlo

Gramatika úrovně PRE-K zahrnuje následující definice a struktury:

 • It's
 • It's (a / an)
 • It's my
 • I like
 • I can
 • I've got / haven't got, She's got, He's got
 • I've got / haven't got, She's got, He's got
 • předložky místa (on, in, under)
 • spojka „and“
 • předložka „for“

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image