Zpět na vzdělávací programy
cube image

Juniors

Úroveň 1

Úroveň 1 programu Novakid je určena pro děti od 6 do 7 let. Žáci zábavným a poutavým způsobem výrazně rozšiřují svou slovní zásobu a ovládají základní gramatické struktury. Začínají číst v angličtině, rozumějí otázkám, které jim jsou adresovány.

cube image
Komunikační dovednosti
Slovní zásoba
Gramatika
Porozumění poslechu
Čtení

Na konci úrovně 0 jsou žáci schopni:

 • vést jednoduchou konverzaci: říct jejich jméno a věk, odpovědět na otázku"How are you?"
 • mluvit o své rodině, hračkách a předmětech ve třídě
 • popsat svůj vzhled a oblečení
 • mluvit o svých preferencích
 • říct, co mají v pokoji
 • říct, kde se věci nachází
 • mluvit o tom, co mohou nebo nemohou dělat
 • poznávat hodiny
 • počítat do 20

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

 • třída
 • části obličeje
 • emoce
 • domácí potřeby
 • členové rodiny
 • čísla
 • jídlo
 • barvy
 • nábytek
 • akční slovesa
 • roční období
 • hračky
 • dny v týdnu
 • oblečení

Gramatika úrovně 1 (Juniors) zahrnuje následující definice a struktury:

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / atd.
 • přivlastňovací formy (This is Bill's cup, This is Anns watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like a don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • používání malých a velkých písmen se jmény lidí, dnů v týdnu, na začátku věty

Žáci budou schopni porozumět řeči učitele na základě naučených slov a gramatiky.

Žáci znají anglickou abecedu a sebevědomě čtou slova skládající se z 1–2 slabik.

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image