Zpět na vzdělávací programy
cube image

FLYERS

Úroveň 4

Úroveň 4 programu Novakid je vytvořena pro děti ve věku od 11 do12 let. Kurz umožňuje dítěti dosáhnout vysoké úrovně jazykových znalostí, harmonicky propojující bohatou slovní zásobu, pokročilou gramatiku, informativní texty ke čtení a zajímavé rozhovory s učitelem. Po dokončení úrovně 4 může dítě absolvovat zkoušku úrovně A2 (YLE Flyers) (poslech a mluvení).

cube image
Komunikační dovednosti
Slovní zásoba
Gramatika
Čtení
Hodiny CLIL

Na konci úrovně 4 jsou žáci schopni:

 • mluvit o prázdninách
 • mluvit o budoucích událostech (setkání, plány, předpovědi)
 • mluvit o počasí a různých plánech podle počasí
 • přijímat a dávat rady
 • mluvit o zvířatech a porovnávat jejich přirozené obydlí
 • mluvit o nedávné zkušenosti
 • mluvit o profesích a jejich aspektech
 • mluvit o osobních dovednostech a profesních plánech
 • mluvit o umístění objektů
 • mluvit o různých místech a profesích
 • mluvit o dovolené a cestování
 • podrobně mluvit o oblečení (styly, materiály, vzory)
 • podrobně mluvit o oblečení (styly, materiály, vzory)
 • mluvit o osobních zájmech
 • mluvit o filmech, diskutovat o ději a vyjádřit se k němu
 • podrobně mluvit o minulosti
 • mluvit o plánech
 • k popisu cestování a úklidu použijte frázová slovesa

kombinace běžných sloves

 • kombinace běžných sloves
 • počasí
 • měsíce
 • každodenní činnosti
 • krajiny a vodní nádrže
 • profese
 • školní předměty
 • místa
 • domácí potřeby
 • doprava
 • pocity
 • oblečení
 • filmové žánry
 • turistické vybavení

Gramatika úrovně 4 (Flyers) zahrnuje následující definice a struktury:

 • Present Simple tense, Present Continuous tense a rozdíly mezi nimi
 • Future Simple tense
 • podmínkové věty typu 0 a 1 (If ..., then ...)
 • should / shouldn't
 • druhý stupeň přídavných jmen s vazbou 'as ... as', 'not as ... as'
 • členy v zeměpisných názvech
 • slovesa must / mustn't, have to / don't have to
 • předložky místa
 • Present Perfect tense
 • trpný rod (Present Simple Passive)
 • too / enough
 • Present Perfect a Past Simple
 • vazba „going to“ a funkce použití
 • spojky „so, or, but, because, and“
 • příslovce používané k vyjádření posloupnosti
 • interpunkční znaménka ? / !

Dítě umí přesně přečíst naučenou slovní zásobu, chápe a odpovídá na otázky týkající se poměrně dlouhých textů.

Nenávidí vaše dítě matematiku? Zdá se mu dějepis těžký? Nebo možná zaostává v zeměpisu? Pro skutečné nadšence angličtiny není nic nemožné! Podívejte se na známé školní předměty novým způsobem! Vzrušující a informativní CLIL lekce (obsahově a jazykově integrované učení) dá vašemu dítěti příležitost soustředit pozornost na svět čísel a logiky, kontinentů a krajiny, nejdůležitějších historických událostí a vynálezů lidstva, aby co nejlépe využily dovednosti získané v Novakidu.

Učitelé diskutují s žáky o těchto tématech:

 • Matematika (původ arabských čísel, matematické triky, hádanky)
 • Počasí ve světě
 • Krajina
 • Jste to, co jíte! (základy správné výživy)
 • Zeměpis (Jižní Afrika a Nový Zéland – proč jsou známé)
 • Historie telekomunikací (od bubnů k mobilním telefonům, jak se emotikony liší od emodži)
 • 60. léta (co bylo před vynálezem internetu)
 • Dinosauři! (druhy, prostředí, verze příčin vyhynutí)
 • Ochrana životního prostředí (globální oteplování, co se stane, pokud...)

Neodkládejte!Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
main image