Kontaktujte mě

Angličtina pro děti ve věku 10 let

Tento věk je pro tělesný a duševní vývoj dítěte obzvláště důležitý. S ohledem na všechny specifické psychologické rysy dětí ve věku 10 až 11 let se nám podařilo vytvořit vhodný vzdělávací program.

Věková hranice

Obecně platí, že děti tohoto věku navštěvují 4. nebo 5. třídu. Znamená to, že se buď připravují na druhý stupeň nebo na druhém stupni začaly. Tato změna má výrazný dopad na jejich sebevědomí, chování a postoj k učení.
Z biologického hlediska je tento věk posledním obdobím před pubertou, kdy je dítě na prahu nového vývoje s mnoha změnami kognitivních a fyziologických procesů.

video preview
Video
Ve věku 10 až 11 let již děti vědí, jak se učit a jaké znalosti chtějí získat. Jejich hlavní motivací však zůstává zvědavost a vzrušující zkušenosti, které přicházejí s novými znalostmi.

Psychologické rysy dětí ve věku 10 až 11 let

    • Děti projevují velké nadšení z učení, ale stále milují hry.
    • Nedobrovolné učení proto nahrazujeme dobrovolným. Děti získávají schopnost delšího soustředění.
    • Dítě se pak začne učit samostatně a dokáže snadno splnit daný úkol.
    • V rostoucí míře se rozvíjí sebereflexe, děti se mohou spolehnout na své předchozí zkušenosti a ovládat své jednání i chování.

Program Novakid Movers je kurz plný vzrušujících a poučných online lekcí. Během těchto lekcí žáci nejen zdokonalují své lexikální a gramatické dovednosti, ale také získávají nové informace a poznávají školní předměty v angličtině.

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU

English for 10 and 11 year olds in Novakid

Speciální rozvržení hodin

Speciální rozvržení hodin

Program Novakid na úrovni Movers zohledňuje všechny psychofyziologické charakteristiky dětí tohoto věku. Při výuce gramatických jevů a lexikálních jednotek používáme techniky intuitivního poznávání. Děti se látku naučí prostřednictvím vizuálních, zvukových a kinestetických asociací. Anglický jazyk tak není cílem učení, ale je nástrojem pro další učení a komunikaci. Snažíme se všemi možnými způsoby podporovat naše žáky a budovat jejich sebevědomí.
Výsledky jsou zaměřené na podstatu sledovaných cílů.

Výsledky jsou zaměřené na podstatu sledovaných cílů.

Ve věku 10 let už školáci vědí, jak se učit a učit se chtějí. Navzdory vysoké úrovni intelektuální a kognitivní činnosti je však hlavní motivací žáků 4. třídě zájem o vykonávanou činnost a pozitivní zkušenosti, které tato činnost přináší. Metodologové Novakid tyto vlastnosti žáků zohledňují při plánování obsahu programu a organizaci hodin angličtiny pro 10leté školáky.