Kontaktujte mě

Angličtina pro děti ve věku od 4 do 5 let

Program Novakid, který vyvinuli rodilí mluvčí, umožňuje začít s výukou angličtiny ve věku od 4 do 5 let.

Jakým způsobem učíme malé žáky?

Hodiny angličtiny Novakid pro děti od 4 do 5 let jsou navrženy speciálním způsobem. V tomto věku znalost jazyka není pro děti hlavním cílem.
Nejmladší děti totiž není možné motivovat znalostmi, dobrou výslovností nebo dokonce známkami, jako je tomu ve škole. Ideálním přístupem pro děti v tomto věku je výuka formou vzrušující hry pod dohledem odborných anglicky mluvících učitelů.

video preview
Video
Kurs Novakid je primárně zaměřen na přirozené seznámení s angličtinou pod vedením odborných učitelů, kteří jsou rodilými mluvčími.

Proč začínáme učit děti ve věku 4 až 5 let

    • V tomto věku umí děti dobře napodobovat chování dospělých a opakovat po nich. Učení s rodilým mluvčím je efektivní metodou pro získání správné výslovnosti, intonace, artikulace, mimiky a gestikulace již samého začátku.
    • Děti na předškolní úrovni se nebojí dělat chyby při mluvení, proto nebudou mít jazykovou bariéru.
    • Program je zaměřen nejen na výuku jazyka, ale také na celkový rozvoj dítěte: jeho paměť, myšlení, zvědavost a učení pomocí jiného jazyka.
    • Dospělí mají tendenci překládat své myšlenky z mateřského jazyka do angličtiny, zatímco děti jsou schopny myšlenky tvořit rovnou v angličtině. Prostřednictvím jiného jazyka se učí nové věci, aniž by se soustředili na samotný jazyk. Tímto způsobem mohou získat znalosti z různých jazykových pohledů a dosáhnout mentální flexibility.

Žáci ve věku 4 až 5 let jsou schopni získat stejné zázemí vědomostí jako rodilí mluvčí. Učení básní, písní, jazykolamů a rýmů dětem napomáhá získat porozumění cizí kultuře a mentalitě.

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU

Speciální rozvržení hodin

S ohledem na všechny psychologické a vzdělávací aspekty jsme vytvořili speciální kurz pro děti ve věku 4 až 5 let. Předškoláci se při hodině neučí přímo jazyk samotný, učí se ho stejným způsobem jako svůj rodný jazyk.
Mluvit anglicky není cílem, angličtina je pouze nástrojem k prozkoumávání světa kolem nás. Úkoly formou hry, videa, barevné prezentace, přátelské a bezpečné prostředí – každá součást hodin Novakid určitým způsobem napomáhá procesu učení.

Výsledky jsou zaměřené na podstatu sledovaných cílů.

Pro dítě je to hra, pro učitele naopak tvrdá práce. Výuka předškolních dětí zábavným a efektivním způsobem vyžaduje dobré plánování a zaměření na jasné výsledky. Výsledky, kterých by ke konci kurzu měli být schopni dosáhnout všichni naši žáci. Program je založen na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (CEFR). Připravuje mladé žáky na další krok, kterým je čtení a psaní.