Kontaktujte mě

Angličtina pro děti ve věku 6 až 7 let

Kurz anglického jazyka Novakid pro děti od 6 od 7 let je skvělým řešením pro výuku angličtiny pro začátečníky i jako příprava na výuku ve škole.

Proč začínáme učit děti ve věku 6 až 7 let?

V tomto věku je u dítěte stále ještě přítomný přirozený mechanismus učení řeči, zároveň má dobře vyvinutou nedobrovolnou paměť. Při vnímání informací je dominantní zraková a sluchová paměť. Děti začínají být kognitivní, nápadité a kreativní, a protože nemají strach z komunikace, snáze překonávají jazykové bariéry.

video preview
Video
Věk od 6 do 7 let je v životě dítěte zvláštní etapou. Na jednu straně se výrazně mění životní styl a zvyšuje se fyzický, nervový a psychický stres. Na druhou stranu se jedná o nejpříznivější období pro výuku jazyka.

Zvláštní charakteristiky výuky dětí od 6 do 7 let

    • Přirozený mechanismus učení jazyka dítěti umožní překonat jazykovou bariéru. Angličtina tak bude vnímána stejně jako mateřský jazyk.
    • Ve vizuální a sluchové paměti si děti vytvoří obrázek o tom, co slyšely a viděly v angličtině. Jakmile dítě začne tímto způsobem rozumět cizímu jazyku, nebude již potřebovat překlad do mateřského jazyka.
    • Nedobrovolná paměť je založená na tom, že vše, co u dítěte vyvolá silnou citovou reakci, zůstane v jeho paměti.
    • Představivost a kreativní myšlení pomáhají formovat a rozvíjet jazykové dovednosti.

Program Novakid zohledňuje věkové charakteristiky dětí od 6 do 7 let pro úspěšné učení angličtiny.

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU

English for 6 and 7 year olds in Novakid

Speciální rozvržení hodin

Speciální rozvržení hodin

Online program na výuku angličtiny Novakid pro starší předškoláky a žáky první třídy bere v úvahu nejdůležitější psychologické rysy dětí ve věku od 6 do7 let. Jedná se především o: upřednostňování motorických, kreativních a hravých činností, neschopnost delšího soustředění a touha být pochválen a vždy být
ve všem první. Proto si děti při hodinách Novakid hrají, zpívají, tancují, malují, posilují své pozitivní emoce a dostávají hvězdičky za správné odpovědi.
Výsledky jsou zaměřené na podstatu sledovaných cílů.

Výsledky jsou zaměřené na podstatu sledovaných cílů.

V rámci programu Novakid se dítě zcela zapojí do anglicky mluvícího prostředí, což znamená, že se naučí poslouchat a slyšet angličtinu, rozumět bez překladu a příslušně reagovat v rámci momentálních znalostí jazyka.
Výsledkem bude, že po 2 až 3 měsících pravidelných lekcí angličtiny Novakid dítě začne komunikovat v cizím jazyce. Na konci kurzu bude schopno vést jednoduchý rozhovor o sobě, pojmenovat čas, v angličtině počítat do 20 a ještě mnoho jiných věcí.