Kontaktujte mě

Angličtina pro děti ve věku 8 až 9 let

Ve 2. třídě jsou děti schopny porozumět některým aspektům vzdělávacího procesu. Ve 3. třídě se učení stává hlavní aktivitou. To je ideální čas pustit se do výuky angličtiny!

Ve věku 8 až 9 let si u dětí můžeme všimnout následujících psychologických vlastností:

Hodiny angličtiny ve škole pro 2. a 3. třídu děti často nebaví a nebývají pro ně zajímavé. Učitelé ve škole se obecně zaměřují na procvičování gramatických pravidel a technik čtení. Žáci druhé a třetí třídy se teprve učí udržet pozornost, delší koncentrace je pro ně výzvou.
Program, který zohledňuje psychologické rysy dětí ve věku 8 až 9 let, zlepšuje účinnost učení, děti dodatečně motivuje a napomáhá k vývoji jejich schopností.

video preview
Video
U žáků tohoto věku je důležité nejen zvládnout jazykové dovednosti, ale také zvýšit jejich zájem o učení.

Proč učíme angličtinu děti od 8 do 9 let?

    • V tomto věku se mentální schopnosti dětí dramaticky rozvíjí, u paměťových a kognitivních schopností dochází k rychlým pokrokům.
    • Nové informace vyvolávají obrovský zájem.
    • Děti jsou velmi společenské a emotivní.
    • Hra stále zůstává nejoblíbenější aktivitou.

Náš program Starters je určen pro žáky 2. a 3. třídy, kteří začínají nebo pokračují ve výuce.

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU

Speciální rozvržení hodin

Bereme v úvahu všechny zvláštnosti vývoje dětí ve věku 8 až 9 let. Vytvořili jsme popisné, vizuální materiály, které u dětí vyvolávají zájem a povzbuzují citové reakce. Jasné a dobře připravené úkoly zahrnují prvky kognitivních, učebních a herních činností. Individuální přístup, pochvala, podpora a přátelská atmosféra – hodiny Novakid v každém aspektu podpoří proces výuky.

Výsledky jsou zaměřené na podstatu sledovaných cílů.

Programy Novakid Starters zahrnují všechny gramatické struktury a lexikální jednotky, které jsou povinné pro žáky ve věku 8 až 9 let. Na rozdíl od běžných škol se děti na našich třídách učí číst a poznávají gramatiku skrze hru a komunikaci s učitelem. Tím získají motivaci k učení. Na konci kurzu bude žák připraven na zkoušku Pre-A1 (YLE Starters – Poslech a mluvení)