Zpět na vzdělávací programy
Kontaktujte mě
Zpět na vzdělávací programy

Juniors

Úroveň 1

Úroveň 1 programu Novakid je určena pro děti od 6 do 7 let. Žáci zábavným a poutavým způsobem výrazně rozšiřují svou slovní zásobu a ovládají základní gramatické struktury. Začínají číst v angličtině, rozumějí otázkám, které jim jsou adresovány.

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU
 • Komunikační dovednosti

  Na konci úrovně 0 jsou žáci schopni:

  • vést jednoduchou konverzaci: říct jejich jméno a věk, odpovědět na otázku"How are you?"
  • mluvit o své rodině, hračkách a předmětech ve třídě
  • popsat svůj vzhled a oblečení
  • mluvit o svých preferencích
  • říct, co mají v pokoji
  • říct, kde se věci nachází
  • mluvit o tom, co mohou nebo nemohou dělat
  • poznávat hodiny
  • počítat do 20
 • Slovní zásoba

  Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

  • třída
  • části obličeje
  • emoce
  • domácí potřeby
  • členové rodiny
  • čísla
  • jídlo
  • barvy
  • nábytek
  • akční slovesa
  • roční období
  • hračky
  • dny v týdnu
  • oblečení
 • Gramatika

  Gramatika úrovně 1 (Juniors) zahrnuje následující definice a struktury:

  • this / that / these / those
  • there is / there are
  • I am / you are / he is / she is / it is / atd.
  • přivlastňovací formy (This is Bill's cup, This is Anns watch)
  • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
  • like a don't like
  • there is / there are
  • can / can't
  • používání malých a velkých písmen se jmény lidí, dnů v týdnu, na začátku věty
 • Porozumění poslechu

  Žáci budou schopni porozumět řeči učitele na základě naučených slov a gramatiky.

 • Čtení

  Žáci znají anglickou abecedu a sebevědomě čtou slova skládající se z 1–2 slabik.