Zpět na vzdělávací programy
Kontaktujte mě
Zpět na vzdělávací programy

MOVERS

Úroveň 3

Úroveň 3 programu Novakid je vytvořena pro děti od 10 do 11 let. Učení zahrnuje nejen rozšíření slovní zásoby a studium „pokročilé“ gramatiky, ale nabízí žákům také jedinečnou příležitost učit se školní předměty v angličtině! Kurz zahrnuje výuku CLIL (obsahově a jazykově integrované učení), tj. výuku zeměpisu, matematiky, chemie, historie atd. v cizím jazyce. Po dokončení úrovně 3 může dítě absolvovat zkoušku A1 (YLE Movers) (poslech a mluvení).

ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU
 • Komunikační dovednosti

  Na konci úrovně 3 jsou žáci schopni:

  • mluvit o tom, co jiný člověk obvykle / v tuto chvíli nosí
  • mluvit o oblíbených školních předmětech
  • diskutovat o plánech na víkend a plánech do nejbližší budoucnosti
  • porovnat planety
  • mluvit o oblíbených filmech a hercích, jídle, místech a ročních obdobích
  • mluvit o životě různých zvířat
  • mluvit o talentech členů rodiny
  • mluvit o koníčcích a každodenních činnostech
  • mluvit o různých profesích
  • mluvit o nemocech a jejich léčbě
 • Slovní zásoba

  Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

  • oblečení
  • školní předměty
  • určování času
  • zvířata
  • každodenní činnosti
  • data v kalendáři
  • jídlo
  • množství
  • chutě
  • profese
  • místa
  • koníčky
  • nemoci
  • osobní preference
 • Gramatika

  Gramatika úrovně 3 (Movers) zahrnuje následující definice a struktury:

  • Present Continuous Tense (co se děje právě teď)
  • rozdíl mezi Present Continuous a Present Simple
  • příslovce četnosti (always, usually, sometimes)
  • spojka „but“
  • vazba „going to“ (plány)
  • určování času
  • druhýa třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí
  • řadové číslovky
  • Past Simple tense
  • rozdíl mezi Past Simple a Present Simple
  • počitatelná a nepočitatelná podst. jména
  • ukazatele množství (much / little / a few)
  • slova k tvoření otázek
  • interpunkční znaménka ? / !
  • vztažná zájmena
  • předložky pohybu
  • modální slovesa (must / mustn't / have to)
 • Čtení

  Žáci umí číst, včetně slov, která se nevyslovují podle pravidel. Číst jednoduché texty a odpovídat na otázky.

 • Hodiny CLIL

  Nenávidí vaše dítě matematiku? Zdá se mu dějepis těžký? Nebo možná zaostává v zeměpisu? Pro skutečné nadšence angličtiny není nic nemožné! Podívejte se na známé školní předměty novým způsobem! Vzrušující a informativní CLIL lekce (obsahově a jazykově integrované učení) dá vašemu dítěti příležitost soustředit pozornost na svět čísel a logiky, kontinentů a krajiny, nejdůležitějších historických událostí a vynálezů lidstva, aby co nejlépe využily dovednosti získané v Novakidu.

  Učitelé diskutují s žáky o těchto tématech:

  • Matematika (původ arabských čísel, matematické triky, hádanky)
  • Počasí ve světě
  • Krajina
  • Jste to, co jíte! (základy správné výživy)
  • Zeměpis (Jižní Afrika a Nový Zéland – proč jsou známé)
  • Historie telekomunikací (od bubnů k mobilním telefonům, jak se emotikony liší od emodži)
  • 60. léta (co bylo před vynálezem internetu)
  • Dinosauři! (druhy, prostředí, verze příčin vyhynutí)
  • Ochrana životního prostředí (globální oteplování, co se stane, pokud...)