Zpět na vzdělávací programy
Kontaktujte mě
Zpět na vzdělávací programy

TIME2TALK

Intenzivní kurz mluvení

Kurz Time2Talk je určen pro děti se základními znalostmi gramatiky a dostatečnou slovní zásobou (úroveň A1-B1 nebo úroveň 3, 4 Novakid) kromě obecného kurzu ve škole. Program aktivuje konverzační dovednosti a dává příležitost používat znalosti v živé komunikaci s rodilým mluvčím. Time2Talk zahrnuje 40 lekcí, z nichž každá je samostatným tématem s vlastní slovní zásobou a konverzačními cvičeními. Lekce zahrnují scénky a diskuse, které žákům pomohou získat sebedůvěru při mluvení.
ZAREGISTRUJTE SE NA ZKUŠEBNÍ HODINU
 • Komunikační dovednosti

  Na konci programu Time2Talk budou děti schopny mluvit a vyjádřit svůj názor na:

  • různé druhy umění
  • různé hudební žánry
  • různé moderní přístroje a jejich cenu
  • stravovací návyky a zdravé jídlo
  • různé a vzácné profese
  • fantasy svět a vyprávět příběhy o mystických tvorech
  • různé země, jejich tradice, zvyky, jazyky, kultura
  • přírodní katastrofy a jak se chovat
  • superhrdiny
  • různé žánry, děj, herce a animované filmy
  • vtipné příběhy, popsat vtipné obrázky
 • Slovní zásoba

  Žáci si rozšiřují slovní zásobu v těchto oblastech:

  • Umění
  • Hudba
  • Moderní přístroje
  • Mé zdraví
  • Má osobnost
  • Neobvyklé profese
  • Svět fantazie
  • Kolem světa
  • Přírodní katastrofy
  • Superhrdinové
  • Filmy a animované filmy
  • Humor a vtipy
 • Gramatika

  Gramatika Time2Talk zahrnuje:

  • Present Simple
  • Past Simple
  • Present Simple
  • Present Continuous
  • Past Continuous
  • Present Perfect
  • Stupňování přídavných jmen
  • Modální slovesa
  • Frázová slovesa
  • Předložky místa a času
  • Struktura a spojování složitých vět